Warsztaty FIW-13/2014

Zagrożenia pożarowe w przemyśle papierniczych
Analiza przyczyn powstawania pożarów

W dniach 12-13 kwietnia 2014 roku w Świeciu odbyły się warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-13/2014, na których omawiano następujące zagadnienia:

  1. Zagrożenia pożarowe przemysłu papierniczego,
  2. Instalacja elektryczna przyczyną powstania pożaru obiektu budowlanego,
  3. Analiza nietypowych przyczyn powstania pożarów.

Warsztaty miały na celu doskonalenie umiejętności eksperckich, stwarzały możliwość wymiany doświadczenia uczestników oraz propagowały wiedzę specjalistyczną i naukową w zakresie ustalania przyczyn powstawania pożarów.

Pierwszy dzień zajęć programowych przeprowadzono w Vistula Hotel w Świeciu (część wstępna), gdzie uczestnicy zapoznali się z prezentacją otwierającą warsztaty, którą poprowadził Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych kol. Piotr Guzewski nt. “Nowych inicjatywy w obszarze dochodzeń popożarowych w Polsce – Projekt NCBiR: Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne”.

Następnie, szeroko pojętą problematyką zagrożeń pożarowych przemysłu papierniczego, przedstawił  w swojej prezentacji Pan Antoni Wójcik, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej Mondi Świecie S.A. Po zajęciach teoretycznych uczestnicy warsztatów udali się na teren zakładu Mondi Świecie S.A., gdzie zapoznali się ze sposobami zabezpieczania przeciwpożarowego placów biomasy oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym procesu produkcji papieru.

W godzinach popołudniowych zorganizowano studium przypadków przygotowanych przez uczestników, które odbyło się na zasadach pracy w grupach.  Wszyscy uczestnicy warsztatów zostali podzieleni przez organizatorów na trzy niezależnie pracujące grupy. Każda z grup miała do dyspozycji ekran i rzutnik multimedialny. W każdej grupie został wyznaczony lider odpowiedzialny za organizację pracy. Najciekawsze przypadki omawiane w poszczególnych grupach zostały przedstawione na forum w drugim dniu warsztatów.

W godzinach wieczornych odbyło się spotkanie członków PTEDP, na którym kol. Piotr Guzewski Prezes Zarządu Głównego przedstawił sprawozdanie z prac prowadzonych przez Towarzystwo oraz zamierzenia na rok 2014, w tym plany wydawnicze i organizację kolejnych spotkań warsztatowych. Do grona ekspertów PTEDP dołączył kol. Jacek Jaworki składając uroczyste ślubowanie. Certyfikat członka wspierającego PTEDP otrzymała firma INOTIS Piotr Jurkowski.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął kol. Jacek Jaworski prelekcją nt. “Popożarowe oględziny instalacji elektrycznej obiektów budowlanych, istotne definicje”. Następnie Pan Jakub Czarny z Instytutu Genetyki Sądowej zaprezentował zakres działalności IGT oraz wręczył ufundowane nagrody dla uczestników warsztatów, którzy zaprezentowali najciekawsze przypadki badań przyczyny powstania pożarów. Nagrodą były vouchery na badanie obecności cieczy łatwopalnej w zabezpieczonym materiale. Najciekawsze przypadku warsztatów zaprezentowali: kol. Grzegorz Borowikkol. Jacek Jagodzkikol. Zenon Zajdlic.

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie dla osób współpracujących z firmą INOTOS, gdzie przedstawiono obowiązujący standard dotyczący zakresu sporządzanych opinii technicznej badającej przyczynę powstania pożaru dla potrzeb towarzystw ubezpieczeniowych.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Pana Jakuba Czarny z Instytutu Genetyki Sądowej za ufundowanie voucherów na badanie obecności cieczy łatwopalnych oraz przedstawienie zakresu działalności IGS. Serdeczne podziękowania dla kolegów prelegentów za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji.

Gośćmi specjalnymi warsztatów byli:

  • st. bryg. mgr inż. Tomasz Leszczyński – Komendant Wojewódzki KW PSP Toruń,
  • bryg. mgr inż. Janisław Buller – Komendant Powiatowy KP PSP Świecie,
  • Antoni Wójcik – Komendant Zakładowej Straży Pożarnej Mondi Świecie S.A.

Opracował: Michał Grugel

ZOBACZ TAKŻE