Warsztaty FIW-20/2018

Badania reakcji na ogień materiałów budowlanych, wykończeniowych oraz kabli energetycznych.

Dochodzenia popożarowe – analiza przypadków postępowań prowadzonych w sprawach o pożary.

W dniu 26 października 2018r. w Pionkach, województwo mazowieckie, odbyły się dwudzieste, JUBILEUSZOWE warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-20/2018.

W szkoleniu uczestniczyło 26 członków PTEDP oraz trzy osoby niezrzeszone.

Rozpoczęcia warsztatów oraz wygłoszenia słowa wstępnego dokonał kol. Piotr Guzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Paweł Frysztak – gospodarz spotkania.

Następnie uczestnicy warsztatów udali się do Instytutu Techniki Budowlanej, gdzie miało miejsce zwiedzanie Instytutu oraz dyskusja na temat badania reakcji na ogień materiałów budowlanych, wykończeniowych oraz kabli energetycznych.

Kolejnym punktem warsztatów w godzinach poobiednich były analizy przypadków postępowań prowadzonych w sprawach o pożary przedstawione przez członków PTEDP.
Pierwszy wykład pt. ,,Praktyczne elementy metodyki oględzin popożarowych na bazie budynku wielorodzinnego” poprowadził kol. Kazimierz Maciejewski.

Nowatorskie podejście do czynności oględzin, które spotkało się z dużym zainteresowaniem słuchaczy zaprezentował kol. Robert Brzeziński prowadząc wykład pt. ,,Zasady czytania śladów pożarowych w trakcie oględzin pogorzeliska z wykorzystaniem urządzenia wielowirnikowego typu DRON – analiza przypadków”.

Z kolei wykład pt. ,,Pożar Auli Collegium Polonicum w Słubicach – studium przypadku” poprowadził kol. Tomasz Lewandowski, który nie tylko zobrazował jednoznaczne ślady pożarowe wskazujące na miejsce powstania pożaru, ale również jak systematyczną pracą na pogorzelisku unikać błędów przy tworzeniu hipotez inicjacji ognia.

Równie ciekawy przypadek z dochodzeń popożarowych przedstawił kol. Marek Bukato, którego prezentacja pt. ,,Analiza pożaru wielkoobszarowego targowiska Osinów Dolny, gmina Cedynia”, pozwoliła uczestnikom warsztatów zapoznać się w szczegółach z tym medialnym zdarzeniem oraz analizą śladów powstających podczas spalania się prowizorycznych obiektów wypełnionych fajerwerkami.

Kolejnym prelegentem był kol. Marek Poterek, który przedstawił wykład pt. ,,Wady urządzeń instalacji elektrycznych jako przyczyna pożaru” oraz „Jaki kraj tacy terroryści”.

Ostatnią prezentację pt. ,,Praktyczne aspekty ustalania przyczyny powstania pożaru ośrodka wypoczynkowego w trakcie budowy” przedstawił kol. Roman Artyński. Analiza tego przypadku była połączona z dokumentowaniem przebiegu zdarzenia zarejestrowanego przez kamery zakładowe.

Po zakończeniu wykładów kol. Piotr Guzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wręczył legitymacje członkowskie nowym członkom stowarzyszenia.

Na zakończenie warsztatów zaświadczenia uczestnictwa wręczył kol. Piotr Guzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Paweł Frysztak – główny organizator spotkania.

Podziękowania
Organizatorzy warsztatów FIW-20/2017 składają serdecznie podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom, za przygotowanie merytorycznych oraz ciekawych prezentacji i wykładów.

ZG PTEDP w imieniu uczestników spotkania oraz swoim własnym pragnie również złożyć podziękowanie kol. Pawłowi Frysztakowi za podjęcie trudu przygotowania warsztatów i sprawne ich przeprowadzenie.

Opracował: Marek Koszela

ZOBACZ TAKŻE