W dniach 11-13.04.2024r. w Orzechowie (woj. pomorskie) odbyły się pierwsze w bieżącym roku warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń popożarowych – FIW28/2024. W szkoleniu brało udział 26 uczestników. Rozpoczęcia warsztatów oraz wygłoszenie słowa wstępnego dokonał kol. Robert Brzeziński – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

DZIEŃ I warsztatów,11 kwietnia 2024 r.

Zajęcia w Zakładzie Produkcji Laminatów MARKOS w miejscowości Głobino. Tematem zajęć była analiza zagrożeń powodowanych przez materiały niebezpieczne pożarowo, wykorzystywane do produkcji laminatów (nadtlenki organiczne, żelkoty, żywice epoksydowe, żywice poliestrowe). Następnym punktem warsztatów był wykład Joanny Hetnarowicz–Sikora – Sędziny Sądu Rejonowego. Kolejnym punktem warsztatów był wykład pt. ,, Udział Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej w postępowaniu karnym prowadzonym przez organy” zaprezentowany przez Przemysława Berusa – członka PTEDP

DZIEŃ II warsztatów,12 kwietnia 2024 r.

Drugi dzień warsztatów rozpoczął wykład pt. ,,Analiza zagrożenia pożarowego oraz śladów pożarowych powstałych podczas pożarów powodowanych przez kominki” zaprezentowany przez Grzegorz Kotulek – Akademia Pożarnicza w Warszawie. Następnym punktem warsztatów o tematyce ,, Analiza zachowania konstrukcji w pożarze jako element dochodzenia pożarowego.”, poprowadzili Michał Malendowski, Wojciech Szymkuć i Tomasz Daszkiewicz – Politechnika Poznańska. Następnie wykład pt. ,,Analiza zachowania konstrukcji drewnianych w pożarze jako element dochodzenia pożarowego” przedstawiła Carmen Górska – Putyńska. Kolejnym punktem warsztatów był wykład Piotra Nierebińskiego – Prokuratora Prokuratury Rejonowej. Następnym wykładem o tematyce ,,Wybrane aspekty wpływu wymiany gazowej i geometrii pomieszczeń na charakterystykę przebiegu pożaru wewnętrznego” zaprezentował Szymon Kokot. Ostatnim punktem drugiego dnia warsztatów był wykład Krzysztofa Obst – Sędziego Sądu Rejonowego.

DZIEŃ III warsztatów,13 kwietnia 2024 r.

W trzecim, ostatnim dniu warsztatów prezentowane było studium przypadków, przykłady analiz pożarów z postępowań szkodowych, które przedstawili członkowie PTEDP. Na zakończenie wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali zaświadczenia uczestnictwa, które wręczył Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych kol. Robert Brzeziński wraz z organizatorem warsztatów kol. Rajmundem Dagrasem.

Podziękowania

Organizatorzy warsztatów FIW-28/2024 składają serdecznie podziękowania dla Zarządu Zakładu Produkcji Laminatów MARKOS, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom, za przygotowanie merytorycznych oraz ciekawych prezentacji i wykładów.

ZG PTEDP w imieniu uczestników spotkania oraz swoim własnym pragnie również złożyć podziękowanie kol. Rajmundowi Dagras oraz kol. Robertowi Brzezińskiemu za podjęcie trudu przygotowania warsztatów i sprawne ich przeprowadzenie.

Opracował: Marek Koszela

ZOBACZ TAKŻE