O NAS

W dniu 24 kwietnia 2010 roku w Karpaczu woj. dolnośląskie grupa biegłych sądowych z zakresu pożarnictwa i strażaków Państwowej Straży Pożarnej na zebraniu założycielskim powołała do życia stowarzyszenie pod nazwą:

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych z siedzibą w Poznaniu.

Tym samym został zrealizowany wniosek osób, które od lat cyklicznie brały udział w warsztatach z dochodzeń popożarowych (FIW 01/05) organizowanych przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i jej z-cę komendanta st. bryg. mgr inż. Piotra Guzewskiego.

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w Karpaczu wybrali Zarząd Główny Towarzystwa w składzie:

Piotr Guzewski – Prezes,
Jacek Gawroński – Wiceprezes ds. finansowych,
Zbigniew Kwiatkowski – Wiceprezes,
Tomasz Sawicki – Wiceprezes,
Robert Brzeziński – Sekretarz,
oraz komisję rewizyjną w składzie:

Marek Bukato – Przewodniczący,
Wojciech Bastek – Członek,
Jacek Wiśniewski – Członek.

30 sierpnia 2010 roku Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy w Poznaniu dokonał rejestracji Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000363875.

Z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia, Zarząd Główny Towarzystwa przystąpił do intensywnej pracy. Podjęto wiele uchwał organizacyjnych i przyjęto szczegółowy plan pracy. W najbliższym czasie Towarzystwo planuje m.in.: zorganizowanie w Poznaniu siódmych warsztatów z dochodzeń popożarowych (FIW-07), przygotowanie materiału do wydania przez Centralne Laboratorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji monografii dot. problematyki dochodzeń popożarowych, nadawanie członkom Towarzystwa posiadającym odpowiednie kwalifikacje formalne i merytoryczne specjalności: eksperta lub specjalisty Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, zorganizowanie i prowadzenie własnego biura ekspertyz o charakterze naukowym, badawczym, technicznym i szkoleniowym.wydawanie własnego periodyku poruszającego problematykę dochodzeń popożarowych, nawiązanie kontaktu z europejskimi organizacjami i ośrodkami zajmującymi się dochodzeniami popożarowymi.

ZARZĄD

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Tomasz Wiśniewski
Prezes
+48 601 939 974
Robert Brzeziński
Wiceprezes
Przemysław Berus
Wiceprezes
Jacek Jagodzki
Wiceprezes
Marek Koszela
Sekretarz

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Marek Bukato
Przewodniczący
Roman Artyński
Z-ca Przewodniczącego
Marek Poterek
Członek

REJESTR EKSPERTÓW

Eksperci

Trwają prace nad zmianą regulaminu.