Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Zapraszamy do udziału w Warsztatach FIW-27/2023

Pożary pojazdów ICE i BEV – wyzwania dla biegłych i ekspertów.

Metodyka oględzin pojazdów i zakres badań laboratoryjnych.

w dniach 23 – 25 listopada 2023 r.


Warsztaty odbędą się w Zamku Biedrusko k/Poznania. Odległość około 30 km od Poznania.

Organizatorzy Warsztatów umożliwili zainteresowanym dokonania rezerwacji noclegów: 22/23 (wg indywidualnych potrzeb) i podczas warsztatów 23/24 oraz 24/25 listopada 2023 r.

Aby zarezerwować nocleg każdy z uczestników zobowiązany jest wysłać zapotrzebowanie na określony termin pod adres: marketing@zamekbiedrusko.pl podając hasło w recepcji: WARSZTATY Z DOCHODZEŃ POPOŻAROWYCH. 

Następnie prosimy dokonać rejestracji:

Kliknij >>REJESTRACJA <<

Koszt uczestnictwa w warsztatach bez kosztów w noclegu wynosi:

  • 800,00 zł dla członków PTEDP mających uregulowane składki członkowskie;
  • 1200,00 zł dla osób niezrzeszonych w PTEDP;

Płatność –  przelew na konto Stowarzyszenia:

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8

Nr konta: 55 2490 0005 0000 4500 4361 6990

*) Warunki zakwaterowania uczestnicy uzgadniają indywidualnie z Hotelem


Program Warsztatów FIW-27/2023

DZIEŃ I – 23 listopad 2023 r.
Panel I
Zajęcia warsztatowe w Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) w Poznaniu 
Poznań, ul. Ostrowska 388
Moderator panelu:
Aleksander Janista – Kierownik działu badań laboratoryjnych
Tomasz Wiśniewski – Prezes PTEDP
Forma panelu: Wykład / Warsztat
1. Badanie techniczne realizowane przez UDT na stacjach ładowania EV i ich wpływ na ochronę przeciwpożarową stacji. Jarosław Kozłyk
2. Prezentacja laboratorium Badań Urządzeń Ciśnieniowych. Ryszard Wróbel
3. Prezentacja laboratorium Zespołu Badań Chemicznych. Halina Gabryelewicz
4. Prezentacja laboratorium Zespołu Badań Materiałowych. Paula Gąciarz
5. Prezentacja laboratorium Zespołu Automatyki i Badań Elektrycznych. Michał Skrzypczak
6. Akredytowane laboratoria badawcze – wymagania normy ISO 17025. Jarosław Kubacki
7. Dyskusja nt potencjalnych obszarów współpracy PTEDP z CLDT. Aleksander Janista
Uwaga – zajęcia rozpoczną się o godzinie 11:00 na terenie CLTD. Uczestnicy pobierają wjazdówki w portierni i parkują na terenie placu wewnętrznego.
Panel II
Prawidłowa analiza prawna urządzeń przeciwpożarowych będących wyrobami budowlanymi
Zespół Pałacowo – Parkowy Pałac Biedrusko ul. 1 maja 82, Biedrusko
Moderator panelu: Tomasz Wiśniewski – Prezes PTEDP
Forma panelu: Warsztat
1. Dopuszczenia do obrotu i stosowania  urządzeń przeciwpożarowych będących równocześnie wyrobami budowlanymi. Podstawy prawne i analiza opracowań GUNB i procesów certyfikacji CNBOP. mgr inż. Jan Miodek – analityk procesów budowlanych, projektant
|
DZIEŃ II – 24 listopada 2023 r.
|
Panel I
Elektromobilność – wyzwania dla biegłych i ekspertów
Wizyta studyjna w zajezdni MPK Poznań
Moderator panelu: Tomasz Wiśniewski – Prezes PTEDP
Piotr Kowalak – MPK Poznań w tym szkolenie BHP
Forma panelu: Warsztat
1. Budowa hali do obsługi pojazdów wodorowo-elektrycznych – prezentacja inwestycji Izabela Jakubowska – Kierownik zajezdni MPK Poznań
2. Pojazdy komunikacji miejskiej o napędzie elektrycznym i wodorowym – infrastruktura i warunki techniczne Projektant wraz z wykonawcami projektu
3. Warunki bezpieczeństwa pojazdów autobusowych o napędzie elektrycznym i wodorowym Marcin Szuba – MPK Poznań
4. Budowa, warunki techniczne i eksploatacyjne oraz warunki bezpieczeństwa ładowarek elektrycznych Gracjan Gasza – MPK Poznań
5. Stacja paliwa wodorowego Piotr Kowalak, Bogdan Dudziak – MPK Poznań
Panel II
Elektromobilność – wyzwania dla biegłych i ekspertów
Zespół Pałacowo – Parkowy Pałac Biedrusko ul. 1 maja 82, Biedrusko
Moderator panelu: Tomasz Wiśniewski – Prezes PTEDP
Forma panelu: Warsztat
1. Ekologiczne i ekonomiczne aspekty elektromobilności. Trener STAP Institute
2. Układy napędowe modeli LEV – technologie i budowa  
3. Warunki bezpieczeństwa przy naprawach i oględzinach modeli LEV  
4. Układy wysokiego napięcia samochodu BEV / PHEV  
5. Technologie napraw pojazdów elektrycznych i hybryd  
5. Technologie napraw pojazdów elektrycznych i hybryd  
Panel III
Pożary pojazdów elektrycznych i hybrydowych – studium przypadków
Zespół Pałacowo – Parkowy Pałac Biedrusko ul. 1 maja 82, Biedrusko
Moderator panelu:
Tomasz Daszkiewicz – PTEDP
Przemysław Berus – PTEDP
Forma panelu: Studium przypadku
1. Studium przypadków. Przykłady analiz pożarów z postępowań szkodowych. Członkowie PTEDP
2. Podsumowanie Organizatorzy
|
DZIEŃ III – 25 listopada 2023 r.
|
Pożary baterii 
Poligon Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku
Moderator panelu: Tomasz Daszkiewicz – PTEDP
Przemysław Berus – PTEDP
Forma panelu: Warsztat / Poligon
1. Zajęcia pokazowe pożarów baterii wykorzystywanych w elektromobilności. Tomasz Daszkiewicz – PTEDP
Przemysław Berus – PTEDP
2. Podsumowanie Organizatorzy
Uwaga – zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie poligonu wojskowego CSWLąd. Uczestników prosimy o wyposażenie się w odzież ochronną oraz kask, okulary ochronne, rękawice, obuwie ochronne.

Sprawy organizacyjne:

  1. W sprawach organizacji Warsztatów:
    • Tomasz Wiśniewski – 601 939 974, firemaninvestigator@gmail.com
  2. W sprawach rozliczeń i płatności:
    • Rober Brzeziński – 601 555 351, biuro@ptedp.pl

UWAGA – organizatorzy Warsztatów zastrzegają prawo do zmian w programie oraz informują, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo udziału w Warsztatach mają członkowie PTEDP.

ZOBACZ TAKŻE

Warsztaty