Warsztaty FIW-21/2019

Dochodzenia popożarowe – analiza przypadków postępowań prowadzonych w sprawach o pożary
W dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Poznaniu odbyły się dwudzieste pierwsze warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-21/2019. W szkoleniu uczestniczyło 24 członków PTEDP oraz 1 osoba niezrzeszona.

Rozpoczęcia warsztatów oraz wygłoszenie słowa wstępnego dokonał kol. Piotr Guzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Tomasz Lewandowski – główny organizator spotkania.

Następnie uczestnicy warsztatów udali się na teren PKP CARGO, ul. Kobyle Pole 28, gdzie miało miejsce zwiedzanie zakładu oraz omówienie zagrożeń pożarowych w taborze towarowym.

Kolejnym punktem warsztatów był przejazd uczestników na teren DWORCA GŁÓWNEGO PKP – Dworzec Letni – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Następnym punktem warsztatów był wykład pt.: ,,Nowoczesny tabor kolejowy, a bezpieczeństwo pożarowe”.

W godzinach popołudniowych uczestnicy warsztatów udali się na teren poligonu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, gdzie zapoznano się z trenażerem kolejowym.

Drugi dzień warsztatów poświęcony został na wykłady. Wykład inauguracyjny pt. ,,Zabezpieczenie śladów na pogorzelisku” poprowadził asp. sztab. Sebastian Drop

Jako następna Pani Monika Hyjek przedstawiła prezentację pt. „Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”.

Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja kol. Jacka Jaworskiego
pt. „Ochrona urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym przed przepięciami
o częstotliwości sieciowej”.

Następnym prelegentem, który zaprezentował studium przypadków był kol. Zbigniew Kwiatkowski.

Jako ostatnią prelekcję w drugim dniu warsztatów zaprezentowali kol. Edyta Rutkowska oraz kol. Tomasz Lewandowski pt. ,,Przebieg likwidacji szkody – stadium przypadku”.

Po zakończeniu wykładów kol. Piotr Guzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wręczył legitymację członkowską nowemu członkowi stowarzyszenia.

Na zakończenie warsztatów zaświadczenia uczestnictwa wręczył kol. Piotr Guzewski
– Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Tomasz Lewandowski – główny organizator spotkania.

Podziękowania
Organizatorzy warsztatów FIW-21/2019 składają serdecznie podziękowania dla PKP Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. oraz dla PKP CARGO, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom, za przygotowanie merytorycznych oraz ciekawych prezentacji i wykładów.

ZG PTEDP w imieniu uczestników spotkania oraz swoim własnym pragnie również złożyć podziękowanie kol. Tomaszowi Lewandowskiemu oraz kol. Edycie Rutkowskiej za podjęcie trudu przygotowania warsztatów i sprawne ich przeprowadzenie.

Opracował: Marek Koszela

ZOBACZ TAKŻE