W dniach 20 – 22 października 2022 r. w miejscowości Kalsk (woj. lubuskie) odbyły się jesienne warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń popożarowych FIW-25. Tematami przewodnimi były: Przyczyny pożarów pojazdów – w tym o napędzie elektrycznym i hybrydowym. Przyczyny pożarów paneli i instalacji fotowoltaicznych.


Partnerami Warsztatów byli:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim Crawford Polska Sp. zo.o.

Pierwszy dzień warsztatów odbył się w Szkole Pożarniczej LSTE w Eisenhüttenstadt (Niemcy) Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz.

Uczestników warsztatów przywitał szef placówki szkoleniowej Leiter der LSTE Heinz Rudolph a następnie pracownicy dydaktyczni przeprowadzili prezentacje w zakresie pojazdów z napędami elektrycznymi. Wykład wzbogacił przedstawiciel DEKRA Automobil GmbH, który przeprowadził prezentację w formie otwartej dyskusji online. Wizyta w LSTE w Eisenhüttenstadt była również okazją do zapoznania się z obiektami szkoleniowymi z zakresu pożarów wewnętrznych.

Drugi dzień warsztatów był poświęcony w całości pojazdom elektrycznym o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji studium przypadków, które przedstawili członkowie PTEDP: Tomasz Lewandowski, Tomasz Wiśniewski i Przemysław Berus. W drugiej części dnia wykłady przeprowadzili zaproszeni goście: Grzegorz Grabas z Tesla Polska, Jakub Matacki z VOLVO Polska, Grzegorz Sarnowski Ekspert Techniczny z PEUGEOT Zielona Góra, którzy dodatkowo zaprezentowali produkty tych marek z napędami hybrydowymi i elektrycznymi. Uczestnicy warsztatów mieli również okazję praktycznej obserwacji przebiegu pożaru baterii seryjnie montowanej w miejskiej hulajnodze. Prezentację oraz wykład przedstawił Maksymilian Koperski. Warsztaty nie mogły odbyć się również bez akcentu naukowego, który został przedstawiony przez st. kpt. Krzysztofa Jankowskiego pracownika KW PSP w Gorzowie Wlkp. W zakresie współczesnych metod pomiaru temperatur. Na koniec bardzo intensywnego dnia Sędzia Sądu Rejonowego w Świebodzinie Paweł Jurewicz zaprezentował praktyczne podejście do kwalifikacji zdarzeń w postaci pożaru wynikających z przesłanek Kodeksu Karnego, Wykroczeń oraz innych przepisów prawa.

Trzeci dzień warsztatów został poświęcony na analizę zdarzeń pożarowych oraz ich przyczyn w instalacjach fotowoltaicznych. Niezwykle bogatą wiedzę i doświadczenie poparte praktyką zaprezentował Przemysław Depta Prezes OZEnergia Odnawialne Źródła Energii Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Studium przypadków wraz z wynikami własnych badań pożarów w instalacjach PV zaprezentowali członkowie PTEDP Sebastian Adamas i Roman Artyński.


Należy w tym miejscu podkreślić, że fotowoltaika, zarówno na świecie jak i w Polsce przeżywa prawdziwy rozkwit. Biorąc pod uwagę zalety systemu, wcale nie dziwi popularność instalacji. Z roku na rok przybywa osób prywatnych i firm zainteresowanych montażem. Powstają również farmy fotowoltaiczne, które już teraz stanowią bardzo istotny składnik systemu energetycznego wielu państw. Fotowoltaika jest dość młodą gałęzią energetyki, dlatego jeszcze nie mówi się szeroko o recyklingu modułów. Jednak prędzej czy później będzie to konieczność. Będzie to również miało spory udział w podejściu systemowym w zakresie ochrony środowiska. Na chwile obecną w Polsce odzyskuje się szkło, aluminium oraz wafle krzemowe. Następnie materiały z recyklingu paneli są wykorzystywane w budownictwie. Nie wykorzystuje się wafli krzemowych do budowy nowych ogniw. Wraz z rozwojem technologii przetwarzania, poziom ponownego i jeszcze bardziej wydajnego wykorzystania materiałów PV będzie rósł.

Ustalenie przyczyny pożaru oraz wskazanie ewentualnego elementu zabezpieczenia czy wskazanie błędu montażowego, daje podstawę np. dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym została zawarta polisa budynku na zastosowanie regresu tj. żądania od producenta elementu, wykonawcy zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanym. Aby udowodnić winę urządzenia lub błąd monterski, potrzeba zebrać dostatecznie dużo materiału dowodowego, który może służyć do ustalenia odpowiedzialności za spowodowanie pożaru, a nawet posłużyć w postepowaniu karnym oraz cywilnym. Ekspert dokonujący oględzin instalacji PV powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu elektryki.

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji PV, zależy w głównej mierze od firmy montującej instalację, dlatego tak ważne jest ciągłe szkolenie pracowników pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Istotne jest równie dbanie o wysoko wyspecjalizowaną kadrę ekspercką w zakresie likwidacji szkód. Tylko właściwy poziom merytoryczny ekspertów pozwala wskazać wiodącego na rynku likwidacji szkód podmiotu pierwszego wyboru. Dlatego partnerem warsztatów został Crawford Polska Sp. z o.o. jako jeden z liderów rynku likwidacji szkód.


Podziękowania

Organizatorzy warsztatów FIW-25/2022 składają serdecznie podziękowania Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. oraz przedstawicielom firm, które zaprezentowały się podczas wykładów i pokazów. Wszystkim ekspertom i prelegentom za wkład merytoryczny.

Zarząd Główny PTEDP w imieniu uczestników spotkania oraz swoim własnym pragnie również złożyć podziękowanie kol. Tomaszowi Lewandowskiemu i Mariuszowi Wójcikowi za podjęcie trudu przygotowania warsztatów i sprawne ich przeprowadzenie.

Opracował: Tomasz Wiśniewski | Foto: archiwum PTEDP

ZOBACZ TAKŻE