W dniach 28 -29 maja 2022 r. w Bornem Sulinowie (woj. zachodniopomorskie) odbyły się warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń popożarowych FIW-24 związanych z szeroko pojętym rolnictwem pt.: Pożary w rolnictwie. Analiza techniczna pojazdów, maszyn, urządzeń i instalacji rolniczych. Pożary maszyn rolniczych – studium przypadków.

W pierwszym dniu warsztatów dzięki uprzejmości Pana Jana Mac – Właściciela Firmy PPHU AGROMARKET Sp. z o.o. w Wiewiecku oraz zaangażowaniu kolegów Romana Artyńskiego i Marka Bukato organizatorów zajęć terenowych zapoznano uczestników warsztatów z nowoczesnymi maszynami i pojazdami amerykańskiej firmy CASE, które zostały udostępnione w firmie AGROMARKET. Wykład wygłosił Pan Piotr Mac, który był wspierany przez pracowników serwisu. Przedstawiono i praktycznie wskazano potencjalne miejsca źródeł pożarów w maszynach rolniczych,  skomplikowaną elektronikę nowoczesnych pojazdów i maszyn oraz omówiono i przedstawiono zagrożenia od strony układów wspomagania i recyrkulacji spalin w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych stosowanych zarówno w ciągnikach rolniczych jak też samobieżnych pojazdach rolniczych. Na uwagę zasługuje fakt, że specjalnie dla uczestników warsztatów maszyny i pojazdy rolnicze zgromadzono w hali serwisowej i specjalnie przygotowano pod tematykę warsztatów.

Następnie z Panem Janem Mac udaliśmy się do gospodarstwa rolnego AGROMARKET, gdzie zlokalizowana była biogazownia o mocy 1,4 MW. Gospodarzem miejsca był Pan Marcin Szcześniak, który przedstawił proces wytwarzania energii oraz problemy i zagrożenia pożarowe z tym związane.

Wysoki profesjonalizm prowadzących zajęcia terenowe pobudził uczestników do wielu pytań i dyskusji merytorycznej w powyższych tematach.

W drugim dniu warsztatów w sali konferencyjnej Pensjonatu Ani odbyły się zajęcia stacjonarne – studium przypadków z wybranych dochodzeń popożarowych prezentowanych przez uczestników warsztatów: Aleksandra Demczuka, Romana Artyńskiego, Tomasza Lewandowskiego, Piotra Pszenicznego, Marka Bukato, Rajmunda Dargas.

W tej części zajęć uczestniczyła firma detektywistyczna X-RAY CONSULTING, którą reprezentowała Prezes Zarządu Pani Magda Grądzielewska. Przedstawiciele firmy przedstawili profil swojej działalności i obszar problematyki, w których rozwiązaniu mogą pomóc rzetelne i szczegółowe opinie oraz wiedza specjalna biegłych.

Na zakończenie warsztatów kol. Jacek Jagodzki – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych podsumował warsztaty i wraz kolegami Romanem Artyńskim i Markiem Bukato wręczył zaświadczenia uczestnikom.

Podziękowania
Organizatorzy warsztatów FIW-24/2022 składają serdecznie podziękowania Firmie PPHU AGROMARKET Sp. z o.o. w Wiewiecku oraz Pensjonatowi Ani, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji oraz wykładów.

Zarząd Główny PTEDP w imieniu uczestników spotkania oraz swoim własnym pragnie również złożyć podziękowanie kol. Romanowi Artyńskiemi i Markowi Bukato za podjęcie trudu przygotowania warsztatów i sprawne ich przeprowadzenie.

Opracował: Jacek Jagodzki | Foto: archiwum PTEDP

ZOBACZ TAKŻE

Warsztaty