Warsztaty FIW-11/2013

Kryminalistyka w procesie wykrywczym przestępstw
związanych z pożarami

W dniach 12-13 kwietnia 2013 r. w Świdniku odbyły się warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-11/2013, których tematyką była:

1. Kryminalistyka w procesie wykrywczym przestępstw związanych z pożarami;
2. Przypadki szczególne postępowań w sprawach o pożary;
3. Praktyczne aspekty sporządzania opinii przez biegłego.

Pierwszy dzień warsztatów poświęcony były zagadnieniom kryminalistyki w procesie wykrywczym oraz przedstawieniu możliwości, jakie tkwią w technikach skanowania terenu i obiektów na nim się znajdujących z wykorzystaniem skanerów laserowych 3D.

W ramach bloku tematycznego „Kryminalistyka w procesie wykrywczym przestępstw związanych z pożarami” funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przedstawili tematy:

  • Analiza chemiczna płynów łatwopalnych i ich pozostałości – metody badawcze” – podinsp. mgr Paweł Kuźma, oraz
  • Rejestracja materiału wizualnego z miejsc oględzin” – podkom. mgr Janusz Pawłowski.

Pan asp. sztab. mgr Piotr Branica z Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komedy Miejskiej Policji w Lublinie przedstawił tematy pt. „ABC technika kryminalistyki”.
W godzinach popołudniowych Pan Waldemar Kubisz – kierownik Działu Sprzedaży skanerów Laserowych 3D Leica Geosystem, zaprezentował oraz omówił możliwości zastosowań skanowania 3D w technice kryminalistycznej, a zwłaszcza w obszarze dokumentowania miejsca oględzin procesowych.
Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów dzięki uprzejmości Prezesa Zarządu WSK „PZL – Świdnik” S.A. mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką produkcji w zakładzie branży lotniczej.
Drugi dzień warsztatów poświęcony był dwóm tematom: zasadom sporządzania opinii oraz prezentacjom przypadków szczególnych.

Wykład pt. „Praktyczne aspekty sporządzania opinii przez biegłego” przygotował oraz wygłosił kol.Zbigniew Kwiatkowski. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników warsztatów, co tylko potwierdziło wcześniejsze przypuszczenia, że należy nadal prezentować tą tematykę w ramach spotkań warsztatowych.  Kol. Zbigniew Kwiatkowski podjął się trudu opracowania jednego z kolejnych zeszytów tematycznych, który będzie poświęcony właśnie tej problematyce.

W czasie warsztatów odbyło się również spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, na którym prezes Zarządu Głównego przestawił sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2012, plan zadań na rok 2013 oraz sprawozdanie z działalności finansowej stowarzyszenia. Kolega Zbyszek Kwiatkowski zaprosił członków PTEDP na spływ kajakowy Drawą organizowany w ramach PTEDP pod koniec czerwca  tego roku.

Podziękowania
W imieniu wszystkich uczestników warsztatów pragniemy serdecznie podziękować kol. mł. bryg. Michałowi Badach z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie oraz kol. Grzegorzowi Alinowskiemu z Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM w Lublinie za pomoc w przygotowaniu i zorganizowaniu warsztatów. Komendantowi Powiatowemu PSP w Świdniku – bryg. mgr inż. Piotrowi Bazyluk, dziękujemy za gościnę i użyczenie sali  konferencyjnej do przeprowadzenia jedenastego spotkania eksperckiego PTEDP.

Dziękujemy także prelegentom, za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji.

Opracował: Piotr Guzewski

ZOBACZ TAKŻE