Warsztaty FIW-10/2012

Ustalenie przyczyn pożarów w pojazdach mechanicznych

W dniach 23-24 listopada 2012 r. w Poznaniu odbyły się jubileuszowe dziesiąte warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-10/2012, które zorganizowano w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Tematem przewodnim warsztatów było “Ustalenie przyczyn pożarów w pojazdach mechanicznych“.

Zajęcia warsztatowe zostały podzielone na cześć praktyczną i teoretyczną. W części praktycznej uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na grupy, których celem było określenie przyczyn pożarów pojazdów przygotowanych dla nich na poligonie szkoły w Luboniu. W ten sposób, trzy grupy, ustalały przyczyny pożaru pojazdu, który losowo przypadł im w udziale. Zadaniem grup eksperckich było wykonywali oględziny miejsca pożaru oraz zabezpieczenie śladów popożarowych na postawie, których było ustalenie przyczyny pożaru. Celem tych zajęć było metodyczne wykonania oględzin miejsca pożaru, czytanie śladów oraz sposoby ich prawidłowego zabezpieczania do celów procesowych.

Popołudniu, również pierwszego dnia warsztatów, był wyjazd do fabryki autobusów Solaris w Bolechowie podczas, którego zapoznano się z budową tych pojazdów i systemami przeciwpożarowymi, w które są one wyposażane. Dzięki temu poznano usytuowanie podzespołów autobusów oraz systemów zasilających rozmieszczonych w tych pojazdach. Całość została ubrana w słowa Pana Ireneusza Pachlińskiego z firmy Solaris, który w sposób merytoryczny i bardzo przystępny przedstawił te pojazdy produkowane w Bolechowie.

Wieczorem podczas uroczystej kolacji zostały nadane koledze Wojciechowi Bastkowi uprawnienia eksperta z zakresu dochodzeń popożarowych Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Drugiego dnia warsztatów grupy, które przeprowadzały oględziny pojazdów przedstawiły wyniki swoich dochodzeń i określiły przyczyny pożarów przedmiotowych samochodów. Przedstawili ślady, które zabezpieczyli podczas oględzin,  hipotezy przyczyn pożarów jakie założyli oraz ostatecznie wyniki przedstawiające przyczyny wybuchu pożaru pojazdu. Następnie zapoznali się z materiałem filmowym dokumentującym spreparowane przez organizatorów przyczyny pożarów aut.
Nie zabrakło czasu na ciekawe przypadki pożarów samochodów przedstawione przez członków stowarzyszenia Wojciecha Bastka, Tomasza Lewandowskiego, Jacka Chwiłkowskiego i Piotra Guzewskiego. Wszystkie te ciekawe case study zostały z ogromną ciekawością wysłuchane i przedyskutowane przez kolegów.
W ostatnim punkcie spotkania. Piotr Guzewski wraz z Jackiem Gawrońskim przedstawili informację z działalności statutowej stowarzyszenia.
W warsztatach udział wzięły 31 osób reprezentujących środowisko biegłych sądowych i ekspertów z zakresu dochodzeń popożarowych. Na zakończenie warsztatów zaświadczenie uczestnictwa w dwudniowym spotkaniu wręczył kol. Piotr Guzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz Viceprezes kol. Jacek Gawroński z inicjatywy którego doszło do zorganizowania tych warsztatów.

Podziękowania
Organizatorzy warsztatów FIW 10/2012 składają serdecznie podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania ekspertów z dochodzeń popożarowych.

Dziękujemy także prelegentom, za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji.

Opracował: Jacek Gawroński

ZOBACZ TAKŻE