Warsztaty FIW-17/2016

Analiza przypadków postępowań prowadzonych w sprawach o pożary

W dniach 19 – 20 listopada 2016 r. w Zbąszynku i Kolesinie, województwo lubuskie, odbyły się siedemnaste warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-17/2016, w których udział wzięło 16 biegłych sądowych z zakresu pożarnictwa oraz 5 osób nie będące członkami PTEDP.

Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy zapoznali się z systemami zapobiegania zdarzeniom krytycznym w największym na świecie zakładzie produkcyjnym IKEA Industry w Zbąszynku.

IKEA Industry (dawniej Swedwood), to grupa przemysłowa powstała w 1991 roku. Jej celem jest produkcja i dystrybucja mebli z drewna lub jego komponentów do domów meblowych IKEA na całym świecie. W 2000 r. wybudowano pierwszy z zakładów w Zbąszynku. W 2005 „dostawiono” nowe fabryki Zbąszynek II i MPS a w 2008 r. powstała Fabryka komponentów BOS (rozbudowana w 2011 o linię BOS2).

Uczestnicy warsztatów zapoznali się szczegółowo z systemami zapobiegania zdarzeniom krytycznym, wdrożonymi na terenie zakładów IKEA Industry oraz z czynnymi i biernymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.

W godzinach popołudniowych pierwszego dnia oraz drugi dzień zajęć warsztatowych poświęcony został na analizę wielu przypadków postępowań prowadzonych w sprawach o pożary. Podczas tych zajęć, kolejne  prelekcje prowadzili poszczególni członkowie PTEDP, przedstawiając nie tylko ogólny zarys zdarzenia, ale również analizę przeprowadzonego dochodzenia, począwszy od oględzin miejsca zdarzenia, wskazanie przyjętych hipotez przyczyny powstania pożaru lub wybuchu oraz dróg eliminacji tych wersji, których nie można było uprawdopodobnić żadnymi szczególnymi śladami pożarowymi.

Z uwagi na trudności interpretacyjne zapisów prawnych, dotyczących:

  • wykorzystania w dochodzeniach popożarowych sprawdzeń instalacji elektrycznej, obejmujących oględziny i próby, których efektem końcowym są protokoły;
  • montowania kominków w obiektach użyteczności publicznej;
  • odległości przewodów kominowych od palnych elementów konstrukcyjnych budynku; trzech członków stowarzyszenia w trakcie zajęć zaprezentowało analizę prawną tych zagadnień, w celu ich szczegółowego przedyskutowania na forum warsztatowym.

Na zakończenie warsztatów zaświadczenia uczestnictwa w dwudniowym spotkaniu wręczył kol. Piotr Guzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Tomasz Lewandowski – członek Zarządu Głównego PTEDP.

Podziękowania
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych dziękuje kolegom Tomaszowi Lewandowskiemu i Mariuszowi Wójcikowi za zorganizowanie, po raz trzeci na terenie województwa lubuskiego, warsztatów szkoleniowych z dochodzeń popożarowych dla biegłych sądowych i ekspertów – członków stowarzyszenia.

Organizatorzy warsztatów FIW-17/2016 składają serdecznie podziękowania dla wszystkich osób dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom, za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji i wykładów.

Opracował: Zbigniew Kwiatkowski

ZOBACZ TAKŻE