Warsztaty FIW-16/2016

Ofiary śmiertelne pożarów

W dniach 8-9 kwietnia 2016 r. w Słupsku, województwo pomorskie, odbyły się szesnaste warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-16/2016, w których udział wzięło 29 biegłych sądowych z zakresu pożarnictwa oraz 14 prelegentów, będących przedstawicielami Sądu Rejonowego, Prokuratury, Policji, Uniwersytetu Medycznego, Kriminaltechnisches Institut Polizei z Brandenburgii (Niemcy), Państwowej Straży Pożarnej oraz Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Wiodącym tematem prelekcji pierwszego dnia warsztatów były różnorakie aspekty oględzin na pogorzelisku w przypadku ujawnienia ofiary śmiertelnej lub szczątków ludzkich oraz rola biegłego i opinii pożarowej w procesie karnym. Drugi dzień natomiast poświęcono na analizę wybranych przypadków pożarów z ofiarami śmiertelnymi.

Otwarcie warsztatów oraz słowo wstępne do uczestników wygłosił Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku bryg. Krzysztof Ulaszek.

Wykład inauguracyjny pt. “Społeczno-ekonomiczne koszty pożarów z udziałem osób poszkodowanych w świetle badań opublikowanych w Czerwonej Księdze Pożarów” przedstawił dr inż. Piotr Guzewski (PTEDP). Zagadnienia dotyczące współpracy przedstawicieli służb ratowniczych i organów ścigania na miejscu pożaru, w którym ujawniono zwłoki lub szczątki ludzkie referowali przedstawiciele Prokuratury Rejonowej, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej (Krzysztof Młynarski, Łukasz Filipczak, Daniel Mielczarek, Tomasz Ponczkowski).

Kolejne wystąpienia należały do Sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku. Prelekcję na temat: Opinie biegłych z zakresu pożarnictwa a pojęcia „pożar”, „wiele osób” i „mienie w wielkich rozmiarach” – analiza w świetle orzecznictwa sądowego i komentarzy do Kodeksu Karnego wygłosił Sędzia SR w Słupsku Krzysztof Obst, natomiast Sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora (także SR w Słupsku) przeanalizowała wspólnie z uczestnikami warsztatów temat: “Wpływ biegłego na odnalezienie prawdy w świetle nowelizacji procedury karnej – porównanie porządków prawnych z przed nowelizacji kpk, obowiązującego od 1 lipca 2015 r. kpk i wynikających z projektowanych do kpk zmian“.

Kolejne wykłady dotyczyły aspektów identyfikacji zwłok oraz pożarów maskujących przestępstwo kryminalne i miejsce zbrodni, które prowadzili Tomasz Wiśniewski (PTEDP) oraz Zbigniew Bogusz i Wojciech Miś, ze Szkoły Policji w Pile.

Ostatnie prelekcje pierwszego dnia Warsztatów, dotyczące oględzin zwłok na miejscu pożaru i badań toksykologicznych, należały do pracowników Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dr hab. n. med. Czesława Żaby – Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej oraz mgr. Artura Teżyka toksykologa Zakładu Medycyny Sądowej.

Drugi dzień warsztatów zapoczątkował kol. Tomasz Lewandowski (PTEDP) przedstawiając temat Protokół oględzin, jako element kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia – struktura i wymagania, prezentując zakres jego wykorzystania na potrzeby sporządzanej przez biegłego opinii.

Swoje wystąpienie tego dnia mieli również prelegenci z niemieckiej Policji, dr Michael Staubach i Jörg Baumgarten, którzy zaprezentowali bardzo ciekawe przypadki pożarów podczas których ujawniono zwłoki, prezentując jednocześnie metodologię postępowania i organizację oględzin przez specjalistów niemieckich w tym zakresie.

W trakcie spotkania warsztatowego przeprowadzono również dwie uroczyste ceremonie: wręczenia legitymacji czterem nowym członkom Towarzystwa oraz nadanie tytułu Eksperta PTEDP dwóm członkom, koledze Zbigniewowi Kwiatkowskiemu oraz koledze Tomaszowi Wiśniewskiemu. Na zakończenie warsztatów zaświadczenia uczestnictwa w dwudniowym spotkaniu wręczył kol. Piotr Guzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Rajmund Dargas z inicjatywy którego doszło do zorganizowania tych warsztatów.

Podziękowania
Organizatorzy warsztatów FIW 16/2016 składają serdecznie podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom, za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji i wykładów.

Opracował: Zbigniew Kwiatkowski

ZOBACZ TAKŻE