Warsztaty FIW-15/2015

Zagrożenie pożarowe w przemyśle drzewnym

W dniach 23-25 października 2015 r. w Kalsku woj. lubuskie odbyły się warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-15/2015, podczas których omawiano następujące zagadnienia:

  1. Zagrożenia pożarowe w przemyśle drzewnym
  2. Mienie wielkich rozmiarów oraz zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób – §163 i 164 kk.
  3. Przypadki szczególne postępowań w sprawie pożarów – prezentacje.

Kolejne spotkanie – podobnie jak edycje poprzednie, miało na celu doskonalenie umiejętności eksperckich oraz propagowanie wiedzy specjalistycznej i naukowej w ustalaniu przyczyn pożarów.

DZIEŃ I

Podczas pierwszych zajęć programowych uczestnicy warsztatów wysłuchali ciekawych prelekcji na temat:

Specyfika rozwoju pożarów wewnętrznych i późniejsze czynności dochodzeniowe na miejscu zdarzenia” – wykład połączony z symulacją pożaru na specjalnie przygotowanych makietach poprowadzony przez st. kpt. Przemysława BERUSA z Komendy Powiatowej PSP we Wschowie.

Zacieranie śladów podczas prowadzonych działań gaśniczych w aspekcie późniejszych czynności dochodzeniowych” – st. kpt. Jarosław ZATYLNY z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp.

Sprawy o pożary w aspekcie kwalifikacji prawnej czynu – art. 163, 164 i 288 kk” – Paweł JUREWICZ, Sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrz.

DZIEŃ II

Drugi dzień warsztatów, to wyjazd do zakładu KRONOPOL sp. z o.o. w Żarach – jednego z największych na świecie producentów płyt i wyrobów drewno pochodnych.

Pan Jarosław MASINA – Kierownik Działu Marketingu w Kronopol sp. z o.o. przedstawił historię powstania firmy, zapoznał ze specyfiką zakładu oraz ofertą produktową. Pan Andrzej LIPIŃSKI – Menadżer produktu przedstawił zagadnienia dot. specyfiki produkowanych materiałów w zakresie odporności ogniowej. Natomiast Panowie Grzegorz DOMINIAK oraz Andrzej ŁAGODA z Działu Ppoż. oprowadzili po terenie zakładu zapoznając uczestników warsztatów z zagrożeniami związanymi z procesem produkcji oraz zabezpieczeniami ppoż. znajdującymi się w obrębie obiektów firmy.

Z terenu zakładu w Żarach udaliśmy się następnie do Zielonej Góry, gdzie firma KRONOPOL z wykonanych przez siebie materiałów buduje wysokiej jakości domy w zabudowie jednorodzinnej, wykonane w konstrukcji szkieletowej.

Popołudnie tego samego dnia to kolejne zajęcia teoretyczne, które z uwagi na tematykę wzbudziły szczególne zainteresowanie i aktywność uczestników warsztatów:

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przygotowawczym – mienie w wielkich rozmiarach oraz zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób § 163 i 164 kk” – Krzysztof SZPRUTA, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Żaganiu.

Przewody spalinowe i dymowe przyczyną powstania pożarów – studium przypadków” – Dieter WALENTOWSKI, Biegły Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.z zakresu kominiarstwa oraz Andrzej FILIPKOWSKI, Mistrz Kominiarski i Mariusz PLAK, członek PTEDP.

Wstępne ustalanie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzeniania, jako istotny zakres prowadzenia przez PSP czynności kontrolno-rozpoznawczych. Przewidziany tryb postępowania administracyjnego” – Grzegorz LISIK, członek PTEDP.

Ocena instalacji elektrycznej na miejscu pożaru, zabezpieczanie i ocena śladów” – Jacek JAWORSKI, członek PTEDP.

DZIEŃ III

Dzień trzeci warsztatów, to zajęcia teoretyczne podczas których członkowie stowarzyszenia podzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzonych przez siebie spraw. Kolega Tomasz Lewandowskiprzedstawił wykład pt. „Protokół oględzin, jako element kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia” natomiast kol. Grzegorz Borowik – wykład dotyczący „Elektryczności statycznej, jako przyczyny powstania pożaru”.

Warsztaty to również okazja do spotkania członków PTEDP oraz sympatyków i osób zainteresowanych działalnością stowarzyszenia. W czasie uroczystej kolacji kol. Robert Brzeziński Wiceprezes ZG PTEDP przekazał informacje n/t bieżącej działalności, zrealizowanych zadań oraz zadań planowanych w najbliższym czasie. Zachęcał również do uzupełnienia “biblioteczek biegłego” o pozycje wydawnicze PTEDP, których współautorami są członkowie stowarzyszenia.

W organizowany już po raz 15. warsztatach brało udział 30 członków oraz sympatyków Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, którym wręczono na zakończenie stosowne zaświadczenia.

Zarząd Główny PTEDP składa serdeczne podziękowanie kolegom z województwa lubuskiegoTomaszowi LEWANDOWSKIEMUMariuszowi WÓJCIKOWIMariuszowi PLAK i Grzegorzowi LISIKOWI, którzy przygotowali tegoroczne jesienne spotkanie. Oczywiście lista osób, które przyczyniły się do zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego warsztatów jest dłuższa.

Podziękowania kierujemy do Panów Jarosława MASINAGrzegorza DOMINIAKA oraz Andrzeja ŁAGODY z firmy KRONOPOL sp. z o. o. w Żarach, Pana Pawła JUREWICZA – Sędziego Sądu Rejonowego w Krośnie Odrz., Pana Krzysztofa SZPRUTA – Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żaganiu, Pana Dietera WALENTOWSKIEGO – Biegłego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z zakresu kominiarstwa oraz kolegów z Państwowej Straży Pożarnej w osobach st. kpt. Jarosława ZATYLNEGO i st. kpt. Przemysława BERUSA.

Zarząd Główny PTEDP wraz z organizatorami tegorocznych jesiennych warsztatów ma nadzieję, że tematyka poruszona na spotkaniu była ciekawa, a zdobyta wiedza przyczyni się do jeszcze lepszej jakości sporządzanych przez członków towarzystwa opinii sądowych i eksperckich.

Opracował: Tomasz Lewandowski/Robert Brzeziński

ZOBACZ TAKŻE