Warsztaty FIW-09/2012

Ustalenie przyczyn pożarów na terenach leśnych
Przypadki szczególne postępowań w sprawie pożarów

W dniach 20-21 kwietnia 2012 r. w Borne Sulinowo, województwo zachodniopomorskie odbyły się dziewiąte warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-09/2012, które zorganizowano w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Tematem pierwszego dnia warsztatów było “Ustalenie przyczyn pożarów na terenach leśnych“, natomiast drugi dzień poświęcono na “Przypadki szczególne postępowań w sprawie pożarów“.

Głównym tematem warsztatów były przyczyny pożarów na terenach leśnych i wykład inauguracyjny w tym zakresie przedstawił Tomasz Sawicki (PTEDP). Zagadnienia dotyczące prędkości rozprzestrzeniania się pożaru na terenach leśnych w zależności od warunków atmosferycznych, topograficznych oraz warunków wilgotności ściółki i drzewostanu, przedstawił Rajmund Dargas (PTEDP).

Kolejne wystąpienia należały do przedstawicieli Lasów Państwowych. Podstawy oceny stopnia zagrożenia pożarowego w lasach  przedstawił Maciej Lipka (Naczelnik p.poż. w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie). A analizę stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie RDLP Szczecinek za lata 2006 -2012 r. przedstawił Wiesław Kostrzewa (RDLP w Szczecinku). Natomiast przedstawiciele Lasów Państwowych z nadleśnictw: Czarnobór, Drawsko Pomorskie i Tychowo, zapoznali uczestników warsztatów ze: szczególnymi przypadkami pożarów, charakterystyką warunków w jakich pożary powstawały oraz sposób prowadzenia dochodzenia popożarowego zmierzającego do ustalenia przyczyny pożarów w lasach.

Drugi dzień warsztatów zapoczątkował kol. Zbigniew Kwiatkowski  (PTEDP) przedstawiając temat praktycznych aspektów konstruowania opinii w połączeniu z case study – skorelowanie zasad teoretycznych z elementami dokładności procesowej.
Swoje wystąpienie tego dnia miał również kolejny zaproszony gość Pan Dariusz Trzciński (Prezes Kolei Bałtyckiej S.A. w Szczecinie), którego prezentacja dotyczyła „Stanu eksploatowanego taboru kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań i zabezpieczeń eliminujących zagrożenie pożarowe na szlakach śródleśnych”. Dzięki temu wykładowi uczestnicy zapoznali się m. in. z najnowszymi rozwiązaniami  w zakresie układów hamulcowych wózków wagonowych oraz wpływem tych rozwiązań na poprawę zagrożenia pożarowego.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja przygotowana przez kolegę Romana Artyńskiego (PTEDP), który rozwiał wątpliwości dotyczące przyczyn powstawania pożarów w lasach od promieni słonecznych przechodzących przez szkło butelkowe. Badania naukowe prowadzone w tym zakresie potwierdziły, że ta przyczyna pożaru w lasach to mit.
Ponadto uczestnicy warsztatów omówili ciekawe przypadki z prowadzonych przez siebie dochodzeń popożarowych. Kolega Wojciech Bastek (PTEDP) omówił „Pożar elewacji zewnętrznej budynku ZL III”. Michał Badach (KM PSP w Lublinie) „Pożar linii technologicznej nr 1 stacji termicznego suszenia osadów odwodnionych oczyszczalni ścieków Hajdów MPWIK w Lublinie sp. z o.o. w dniu 20 maja 2009 r.” a Mariusz Plak (PTEDP) „Analizę zdarzenia z udziałem butli na propan-butan”.
W ostatnim punkcie spotkania kol. Piotr Guzewski przedstawił informację z działalności statutowej PTEDP a kol. Tomasz Sawicki omówił zasady nadawania uprawnień eksperta z zakresu dochodzeń popożarowych Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

W warsztatach udział wzięły 23 osoby reprezentujące środowisko biegłych sądowych i ekspertów z zakresu dochodzeń popożarowych. Na zakończenie warsztatów zaświadczenie uczestnictwa w dwudniowym spotkaniu wręczył kol. Piotr Guzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz Viceprezes kol. Zbigniew Kwiatkowski z inicjatywy którego doszło do zorganizowania tych warsztatów.

Podziękowania
Organizatorzy warsztatów FIW 09/2012 składają serdecznie podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania ekspertów z dochodzeń popożarowych. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem mgr. inż. Sławomira Cichonia – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, st. bryg. mgr. inż. Henryka Cegiełki Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie oraz mł. bryg. mgr inż. Jacka Jagodzkiego Naczelnika Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie.

Dziękujemy także prelegentom, za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji.

Opracował: Zbigniew Kwiatkowski

ZOBACZ TAKŻE