Warsztaty FIW-05/2010

W dniach 23-24 kwietnia 2010 r. w m. Miłków k. Jeleniej Góry odbyły się piąte warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-05/2010. Organizatorem warsztatów była Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu. Spotkanie poświęcone było “Zasadom konstruowania opinii biegłego” oraz “Współczesnym metodom zabezpieczeń obiektów zabytkowych na przykładzie Świątyni Wang“.

Głównym tematem warsztatów były zasady sporządzania opinii biegłego. Podczas spotkania omówiono najczęstsze problemy związane z konstruowaniem opinii przez biegłych. Oczekiwania organów procesowych odnośnie opinii oraz ogólne uwagi do opinii biegłych przedstawił zaproszony na spotkanie warsztatowe gość – prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze p. Adam Kurzydło.

Zagadnienia dotyczące procesowych oględzin miejsca pożaru przedstawił kolejny gość asp. sztab. Wacław Lesik – kierownik Ogniwa Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Wieczór został wypełniony prezentacją filmów, których tematyka poruszała problemy związane z dochodzeniami popożarowymi oraz podpaleniami. Z trzech przygotowanych na spotkanie filmów zaprezentowane zostały dwa:
1) Nieustająca walka z podpalaczami (Waging war on arson) – 43 min., dok., USA.
2) Samospalenie – Prawda czy fikcja (Spontaneous human combustion – Is it real?) – 48 min., dok., USA.

Drugiego dnia uczestnicy warsztatów w ramach modułu zajęciowego case study prezentowali oraz omawiali szczególne przypadki z prowadzonych przez siebie dochodzeń popożarowych.
W kolejnym punkcie spotkania kol. Tomasz Sawicki przedstawił uczestnikom stan realizacji przedsięwzięcia związanego z wydawnictwem specjalistycznym przygotowywanym w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP w Warszawie.

W warsztatach udział wzięło 18 osób reprezentujących środowisko biegłych i ekspertów z zakresu dochodzeń popożarowych. Na zakończenie warsztatów zaświadczenie uczestnictwa w dwudniowym spotkaniu wręczył Piotr Guzewski – Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Robert Brzeziński – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu.

Podziękowania
Organizatorzy piątych warsztatów FIW 05/2010 składają serdecznie podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania ekspertów z dochodzeń popożarowych. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem mł. bryg. mgr. inż. Jerzego Sładczyka – Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze za pomoc w organizacji warsztatów i zaproszenie merytorycznych prelegentów.
Dziękujemy uczestnikom za zainteresowanie i udział w tym owocnym spotkaniu.

Piotr Guzewski

ZOBACZ TAKŻE