Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Zapraszamy do udziału w Warsztatach FIW-26/2023

Zasady prawidłowej analizy postępowań w sprawach o pożary

w dniach 2 luty oraz 3-4 luty 2023 r.

Warsztaty łączą się z wydarzeniem konferencyjnym, które odbywa się w dniu 2 lutego 2023 r. podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2023 pt.: Czy ogień można poskromić? Ryzyko, ubezpieczenia, likwidacja szkód.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji i Warsztatach mogą dokonać wyboru uczestniczenia w wybranym wydarzeniu lub wybrać oba do czego szczerze zachęcamy.


Warsztaty odbędą się w Karczmie Podkowa Leśna w Krajkowie /k. Mosiny. Odległość od Poznania około 30 km.

Organizatorzy Warsztatów umożliwili zainteresowanym dokonania rezerwacji noclegów od 2/3 oraz 3/4 lutego 2023 r.

Kliknij poniżej REJESTRACJA 

udziału w wydarzeniach

|REJESTRACJA|

udziału w KONFERENCJI

w dniu 2 luty 2023 r.

|REJESTRACJA|

udziału w WARSZTATACH

w dniu 3 i 4 luty 2023 r.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wraz z noclegami z 03/04.02.2023 r.* wynosi:

  • 700,00 zł dla członków PTEDP mających uregulowane składki członkowskie;
  • 1000,00 zł dla osób niezrzeszonych w PTEDP;

Płatność –  przelew na konto Stowarzyszenia:

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8

Nr konta: 55 2490 0005 0000 4500 4361 6990

*) Istnieje możliwość zakwaterowania z 02/03.02.2023 r. – warunki zakwaterowania uczestnicy uzgadniają indywidualnie z Hotelem


Program Warsztatów FIW-26/2023

DZIEŃ I – 2 luty 2023 r. 
|
Konferencja pt.: Czy ogień można poskromić? Ryzyko, ubezpieczenia, likwidacja szkód. Konferencja poświęcona zagadnieniom ryzyka pożarowego w przedsiębiorstwach, zawieraniu umów ubezpieczeniowych od ognia oraz prowadzeniu procesów związanych z likwidacją szkód pożarowych.
|
DZIEŃ II – 3 luty 2023 r.
|
Panel I
PRACA Z AKTAMI, FORMUŁOWANIE TEZ GŁÓWNYCH POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O POŻARY
Moderator panelu:
Forma panelu: Warsztat
1. Formułowanie tez do opinii specjalistycznych, poprawność językowa terminologii stosowanej w dokumentacji postepowania, prof. Halina Zgółkowa – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
2. Metodyka opiniowania ekspertów w szkodach pożarowych prof. Jacek Lisowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
3. Analiza dokumentacji postępowań sądowych, istota prawna dokumentacji stanowiącej załącznik do akt postępowania. mgr inż. Jan Miodek – analityk procesów budowlanych, projektant
Panel II
PRACA BIEGŁEGO / EKSPERTA Z DOKUMNATCJĄ POSTĘPOWANIA – OPRACOWYWANIE OPINII SPCJALSITYCZNYCH
Moderator panelu:
mgr inż. Tomasz Wiśniewski, mgr inż. Robert Brzeziński, mgr inż. Przemysław Berus
Forma panelu: Warsztat oparty o jedno zdarzenie pożarowe
1. Analiza dokumentacji postępowania mającego na celu wskazanie przyczyny powstania pożaru wybranego obiektu. Opracowywanie tez głównych do opinii biegłego, konstrukcja opinii specjalistycznej. mgr inż. Tomasz Wiśniewski, mgr inż. Przemysław Berus, mgr Rajmund Dargas – PTEDP
2. Analiza dokumentacji postępowania w zakresie polisy BI (business interruption). mgr Ewa Czapiewska-Siekierka – ekspert z zakresu finansów, Crawford Polska
3. Omówienie wykonania aplikacyjnego procedowania w kontekście ustalenia przyczyny powstania pożaru wybranego zdarzenia. mgr inż. Tomasz Wiśniewski, mgr inż. Przemysław Berus, mgr Rajmund Dargas – PTEDP
Panel III
RZETELNOŚĆ W PRACY BIEGŁYCH / EKSPERTÓW DZIEDZINOWYCH A SKUTEK PRAWNY SPORZĄDZANYCH EKSPERTYZ
Moderator panelu:
mgr Tomasz Lewandowski
Forma panelu: Studium przypadku
1. Studium przypadku z zakresu prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia oraz dokumentowania miejsca oględzin. Omówienie na wybranym przykładzie skutków prawnych mogących wystąpić w przypadku zaniechania, nieuwzględnienia bądź niewłaściwej interpretacji zebranych materiałów dowodowych. mgr Tomasz Lewandowski – PTEDP
|
DZIEŃ III – 4 luty 2023 r.
|
Panel I
ZNACZENIE ORAZ INTERPRETACJA POJĘĆ WYKOZRYSTYWANYCH W PROCESACH KARNYCH
Moderator panelu:
mgr inż. Tomasz Wiśniewski
Forma panelu: Warsztat
1. Interpretacja prawno-karna oraz znaczenie pojęć: pożar, bezpośredniość zagrożenia, mienie znacznych oraz wielkich rozmiarów, pożar ugaszony w zarodku.
2. Organizacja działania ratowniczego oraz poprawność dokumentowania akcji oraz działań ratowniczych organizowanych przez JOP. Wykorzystanie dokumentacji działań ratowniczych w kontekście ustalania przyczyn powstawania pożarów. mgr inż. Przemysław Berus – PTEDP
Panel II
OKOLICZNOŚCI USTALANIA PRZYCZY POWSTAWANIA POŻARÓW – WYBRANE PRZYKŁADY
Moderator panelu:
mgr inż. Tomasz Wiśniewski
Forma panelu: Studium przypadku
1. Studium przypadków. Przykłady analiz pożarów z postępowań szkodowych. Członkowie PTEDP
2. Podsumowanie Warsztatów Organizatorzy

Sprawy organizacyjne:

  1. W sprawach organizacji Warsztatów:
    • Tomasz Wiśniewski – 601 939 974, firemaninvestigator@gmail.com
    • Przemysław Berus – 512 436 940, berusp@onet.pl
  2. W sprawach rozliczeń i płatności:
    • Rober Brzeziński – 601 555 351, biuro@ptedp.pl

UWAGA – organizatorzy Warsztatów zastrzegają prawo do zmian w programie oraz informują, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo udziału w dniach 3 i 4 luty 2023 r mają członkowie PTEDP.

ZOBACZ TAKŻE