Koleżanki i Koledzy PTEDP

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu „BIEGŁY W SĄDZIE”:

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, wychodząc naprzeciw postulatom środowiska biegłych, zgłaszanych podczas Kongresów Nauk Sądowych, podejmuje inicjatywę zorganizowania szkoleń dla biegłych z zakresu zagadnień prawa dowodowego, zasad wydawania i struktury opinii, podstawowych uprawnień i obowiązków biegłego oraz prezentacji opinii przez sądem.

Proponujemy 8 godzinne szkolenie podstawowe „BIEGŁY W SĄDZIE” w formie wykładu interaktywnego, obejmującego tematy zamieszczone w programie ramowym. Wykład w trybie online na platformie meet.google przeprowadzi w dniu 29 czerwca 2024 r. prof. dr hab. Ewa Gruza z Katedry Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenie dedykowane jest opiniującym ekspertom i biegłym, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, a także osobom, które zamierzają wpisać się na listę biegłych sądowych oraz innym zainteresowanym.

Tryb szkolenia: szkolenie online na platformie meet.google (na 3 dni przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma drogą mailową link umożliwiający udział w szkoleniu oraz kontakt telefoniczny wsparcia technicznego).

Czas i termin szkolenia: 8 x 45 min. w godz. 9.00 – 16.00. Szkolenie odbędzie się dzień wolny od pracy (sobota) 29 czerwca 2024 r.

Koszt szkolenia, zapisy: 600 zł netto (brutto – 738 zł). Dla ekspertów i członków PTK – koszt 500 zł netto (brutto – 615 zł).

Rachunek bankowy: Credit Agricole Bank Polska S.A. 84 1940 1076 3146 6840 0000 0000.

Wystawiamy faktury VAT. Zgłoszenia i wpłatę przyjmujemy do 17 czerwca br. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację ze szkolenia.

Zapisy: Zapisy przyjmujemy e-mailowo, faksem lub drogą listową – formularz zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.kryminalistyka.pl

Jednostka szkoleniowa PTK: Instytut Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Materiały szkoleniowe: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje drogą mailową materiały szkoleniowe obejmujące wybór zagadnień programowych realizowanych podczas szkolenia.

Certyfikaty: każdy uczestnik szkolenia otrzymuje drogą mailową certyfikat Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego potwierdzający odbycie szkolenia „BIEGŁY W SĄDZIE”.

Kontakt: e-mail: ptk@kryminalistyka.pl; tel. 22 692 43 85; +48 601 075 106; fax 22 827 01 60.

Szkolenie podstawowe – ramowy program zajęć

 1. Przepisy obowiązujące biegłych
 2. Podstawy teorii opiniowania w procesie
 3. Prawa i obowiązki biegłego
 4. Opinia biegłego, struktura i układ opinii
 5. Rola tzw. opinii prywatnych
 6. Zasady oceny opinii biegłego w procesie
 7. Psychologiczne i prawne podstawy przesłuchania biegłego
 8. Przesłuchanie biegłego przed sądem
 9. Błędy w procesie wydawania i oceny opinii
 10. Ochrona prawno-karna biegłego
 11. Zasady odpowiedzialności biegłego za wydane opinie
 12. Etyka a biegły

Obecnie w Polsce wpisanych jest na listy biegłych sądowych prowadzone przez prezesów sądów okręgowych około 13 tysięcy biegłych indywidualnych. Biegli, posiadając ogromną wiedzę specjalistyczną, nie zawsze mają wykształcenie lub przygotowanie prawnicze. Rodzi to często problemy nie tylko z przygotowaniem i prezentacją opinii przed organami wymiaru sprawiedliwości, ale także z egzekwowaniem swoich uprawnień od organów procesowych i stron postępowania.

W latach ubiegłych zorganizowano kilka edycji szkoleń, bardzo wysoko ocenionych przez uczestników. Gwarancją wysokiego poziomu szkolenia jest osoba wykładowcy – prof. dr hab. Ewy Gruzy, profesora w Katedrze Kryminalistyki UW, specjalizującej się w prawie dowodowym, kryminalistyce i psychologii sądowej, wieloletniej biegłej sądowej z zakresu badań pismoznawczych.

Mamy nadzieję, że proponowane szkolenie w znacznej części może wyeliminować te niedostatki i podnieść komfort pracy biegłego. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w zajęciach.

/-/ dr hab. prof. UR Mieczysław Goc Prezes Zarządu Głównego PTK
oraz
/-/ mgr inż. Tomasz Wiśniewski Prezes Zarządu Głównego PTEDP

ZOBACZ TAKŻE