Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wraz z członkami wziął udział w 17 Edycji Kongresu Pożarnictwa 2022 FIRE SECURITY EXPO 2022 na PGE Narodowym w Warszawie, którego również był Patronem Honorowym. FIRE SECURITY EXPO to jednego z najbardziej znanych wydarzeń branży ochrony przeciwpożarowej, poruszające kwestie dobrych praktyk projektowych, instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie zabezpieczeń technicznych obiektów oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych i ich użytkowników.

Była to również doskonała okazja na wiele merytorycznych spotkań z partnerami i współpracownikami w tym m.in.: Crawford Polska Sp. z o. o., którą reprezentował Country Manager Marcin Janicki oraz X-Ray Consulting, który reprezentowała Prezes Zarządu Magda Grądzielewska. Spotkanie było również okazją do podpisania Listu Intencyjnego pomiędzy PTEDP a X-Ray Consulting.

Szczególne podziękowania PTEDP składa na ręce Pani Ewy Dziatkowskiej z firmy DND PROJECT za zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu.

ZOBACZ TAKŻE

Wydarzenia