Wielkopolskie warsztaty “Dochodzenia popożarowe”

W dniu 5 kwietnia 2016 r. Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP przeprowadził warsztaty szkoleniowe „DOCHODZENIA POPOŻAROWE 2016” dla funkcjonariuszy uczestniczących bezpośrednio we wstępnym ustalaniu przyczyn pożarów.

Powyższe przedsięwzięcie rozpoczyna serię szkoleń, które skierowane są dla wszystkich jednostek z terenu województwa. Tym razem warsztaty przeznaczone były dla wytypowanych strażaków z powiatów: konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego na liderów z zakresu dochodzeń pożarowych oraz gaszenia pożarów wewnętrznych (po trzech ratowników z każdej JRG oraz dowódca JRG).

W warsztatach udział wzięła również jednostka Zakładowej Straży Pożarnej KONSALNET SECURITY, OSP Kleczew oraz grupa naukowców oraz studentów z Politechniki Poznańskiej.

Głównymi inicjatorami warsztatów oraz prowadzącymi byli mł. bryg. Tomasz Wiśniewski Naczelnik Ośrodka Szkolenia oraz st. kpt. Tomasz Daszkiewicz Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego, którzy również są biegłymi sądowymi w zakresie badania przyczyn powstawania pożarów oraz kpt. Gniewomir Kwas i kpt. Szymon Smuszkiewicz z WOSZ. Warsztaty odbyły się przy wsparciu Komendy Miejskiej PSP w Koninie, Zakładowej Straży Pożarnej KONSALNET SECURITY oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczewie, do których organizatorzy kierują podziękowania. Warsztaty nie mogłyby się odbyć bez wsparcia i zgody Zarządu PAK KWB Konin oraz kierownictwa ruchu Zakładu Górniczego Odkrywki Jóźwin, którym organizatorzy szczególnie pragną podziękować.

Głównym celem obecności delegacji Politechniki Poznańskiej było przygotowanie się do planowanych badań z zakresu modelowania i analizy przepływu ciepła do elementów konstrukcyjnych w trakcie rzeczywistych pożarów.

Należy szczególnie podkreślić, że Państwowa Straż Pożarna w ramach ustawowych obowiązków jest odpowiedzialna za wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru. W większości przypadków przyczynę pożaru określa dowodzący działaniami ratowniczymi do chwili ich zakończenia lub też komisja powołana przez komendanta powiatowego PSP w przypadku większych pożarów. Dowodzący działaniami ratowniczymi cały swój wysiłek skupia na organizacji akcji ratowniczej oraz przebiegu działań, a po ich zakończeniu odpowiada za jak najszybsze osiągnięcie pełnej gotowości bojowej. Dowódca nie ma więc czasu ani możliwości, aby przeprowadzić badanie miejsca pożaru ale zgodnie ze swoją wiedzą ustala przyczynę wstępną, którą wskazuje w informacji ze zdarzenia.

Powyższe szkolenia mają na celu przede wszystkim w sferze poznawczej określić wielkość pożaru, omówić wpływ wysokich temperatur na jakościowe i ilościowe zmiany właściwości materiałów, umieć rozpoznać zjawisko rozgorzenia, omówić wybrane ślady powstałe po pożarze, umieć wskazać obszar powstania pożaru, znać zakres czynności procesowych w sprawach o pożary, wyjaśnić rolę świadków w postępowaniu procesowym. Ponadto część praktyczna wskazuje jak organizować grupę do przeprowadzenia czynności oględzinowych miejsca pożaru, oceniać zachowanie się materiałów i konstrukcji budowlanych podczas pożarów, zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów, zasady ewakuacji ludzi i mienia, umieć weryfikować hipotezy o przyczynie powstawania pożaru, interpretować rozprzestrzenianie się ognia.

Dochodzenie popożarowe to trudna dziedzina, w której uczestniczy wiele podmiotów. Są to specjaliści z jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Policji, inne organy procesowe, biegli sądowi reprezentujący różne dziedziny, niezależni eksperci, zakłady ubezpieczeń, szereg instytucji naukowych. Celem ich działania jest odtworzenie rozwoju pożaru, dotarcie do jego źródła, ustalenie przyczyny, wskazanie i ukaranie sprawcy i wreszcie zadośćuczynienie pokrzywdzonym. Ale w szeregu tych niewątpliwie istotnych kwestii zostają pominięte wnioski, które są sednem procesu ustalenia przyczyny zdarzenia. Gruntownie zbadany pożar w zakresie ustalenia przyczyny pozwala na formułowanie wniosków prewencyjnych i płynącej z takich opracowań nauki na przyszłość. Przecież wykrycie sprawcy pożaru nie kończy się na tym etapie. Taka osoba zostaje ukarana zgodnie z wymiarem sprawiedliwości. Tak samo powinniśmy traktować zdarzenia wynikające z wad urządzeń czy niedoskonałości w procesie technologicznym produkcji. Wykryta przyczyna zostaje ukarana przez jej eliminację.

Bywa i tak, że życie nas weryfikuje i poddaje wielu niebezpiecznym próbom. Właśnie te warsztaty poświęcone są na analizę przypadków, z których należy wyciągać wnioski. Szkolenie praktyczne przy zgliszczach i pogorzeliskach badając przypadki to ogromna wartość dodana, o której nie pisze się w podręcznikach. Bywa również i tak, że pytanie, „dlaczego do tego musiało dojść…” pozostaje bez odpowiedzi, dlatego dzielenie się doświadczeniem i wiedzą a nauka płynąca z doświadczeń będzie procentować i przynosić wymierne skutki.

Źródło: KW PSP Poznań

ZOBACZ TAKŻE