Ochrona przeciwpożarowa lasu

Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu Białowieża 2016

W dniach 4-6 października 2016 r., na terenie Nadleśnictwa Białowieża odbyło się trzydniowe seminarium z zakresu ochrony ppoż. lasu zorganizowane przez Wydział Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i RDLP w Białymstoku.

W ramach współpracy, z ramienia Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, w seminarium uczestniczył kol. Zbigniew Kwiatkowski V-ce Prezes ZG PTEDP.

Tematy wiodące spotkania, które były prezentowane przez poszczególnych prelegentów, obejmowały następujące zagadnienia:

  1. Martwe drewno a zagrożenie pożarowe lasu.
  2. Działania na rzecz zabezpieczenia przeciwpożarowego Puszy Białowieskiej.
  3. Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego leśnych obszarów po klęskowych.

Ważnym punktem seminarium, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników, było wystąpienie przedstawiciela PTEDP z prelekcją pt. Dochodzenia popożarowe na obszarach leśnych. W trakcie wystąpienia zostały szczegółowo omówione szczególne ślady pożarowe na pogorzelisku, pozwalające wskazać miejsce powstania pożaru w lesie oraz kierunek jego rozprzestrzeniania, które to elementy determinują możliwość ustalenia przyczyny powstania pożaru. Omawiane ślady w każdym z przypadków były dodatkowo analizowane na przykładzie faktycznych zdarzeń – pożarów lasu.

Podczas seminarium przeprowadzono również wstępne rozmowy, odnośnie płaszczyzn i możliwości współpracy pomiędzy Wydziałem Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i PTEDP.

Opracował: Zbigniew Kwiatkowski
Zdjęcie wyróżniające: P. Fabijański

ZOBACZ TAKŻE