Szkolenie specjalistyczne

W dniach 20-22 października Wydział Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu zorganizował szkolenie specjalistyczne dla żołnierzy pionu dochodzeniowo-śledczego.

W zajęciach uczestniczyli żołnierze z Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu oraz placówek z Inowrocławia, Powidza, Grudziądza i Torunia.

Szkolenie ukierunkowane było na doskonalenie umiejętności realizacji czynności dochodzeniowo-śledczych na miejscu zdarzenia z użyciem przez sprawców materiałów wybuchowych. Podczas zajęć żołnierze prowadzili oględziny sektorowe, wypełniali dokumenty procesowe, a także poznawali metodykę organizacji dowodzenia i współdziałania służb oraz instytucji na miejscu zdarzenia.

Szkolenie podzielone było na część teoretyczną, którą zrealizowano w Ośrodku Szkolenia Sił Powietrznych w Kiekrzu, oraz część praktyczną zorganizowaną w Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Biedrusku (obiekty będące w dyspozycji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu).

W ramach części praktycznej, przy wydatnej pomocy żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, miejsce oględzin przygotowano w taki sposób, aby w pełni odzwierciedlało faktyczną eksplozję materiału wybuchowego podłożonego w pojeździe mechanicznym. W tym celu przed rozpoczęciem części praktycznej nastąpiła detonacja materiału, a następnie uczestnicy szkolenia podzieleni na grupy realizowali oględziny w przydzielonych sektorach.

W zajęciach udział wzięli również przedstawiciele Państwowej Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Biegli w zakresie pożarnictwa oraz broni i materiałów wybuchowych podczas wykładów wskazali elementy, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas oględzin na miejscu zdarzenia z użyciem materiałów wybuchowych. Jednocześnie w trakcie oględzin służyli uczestnikom szkolenia fachową pomocą.

Źródło: Żandarmeria Wojskowa

ZOBACZ TAKŻE