Szkolenie z ustalania przyczyn pożarów

Zakończyła się trzecia edycja doskonalenia zawodowego techników kryminalistyki z zagadnień popożarowych. W warsztatach zorganizowanych przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Poznaniu przy współpracy KW PSP w Poznaniu wzięli udział technicy kryminalistyki z województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Policjanci ćwiczyli na poligonie w Biedrusku metody oględzin miejsca pożaru.

Blisko 60 techników kryminalistyki z województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego wzięło udział w 3-dniowych warsztatach zorganizowanych przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Tematem przewodnim szkolenia były zagadnienia związane ze śledztwami popożarowymi. Obywające się w 3 turach zajęcia zakończyły się 17 września br.

Pożary to jedne z najtrudniejszych sytuacji, kiedy technicy kryminalistyki zbierają ślady. Dlatego po krótkich zajęciach teoretycznych, policjanci ćwiczyli w praktyce różne metody oględzin miejsc pożaru. Kontrolowane podpalenia zorganizowane zostały na poligonie Wojsk Lądowych w Biedrusku. Szkolenie było też świetną okazją do wymiany informacji i doświadczeń techników z różnych województw.

Zajęcia prowadzili biegli z zakresu pożarnictwa z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu m.in. mł. bryg. Tomasz Wiśniewski*, biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu, Prokurator Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald oraz biegli z laboratorium KWP w Poznaniu. Uczestnicy szkolenia spotkali się również z Zastępcą Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Adamem Frankowskim oraz Pełnomocnikiem Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki mł. insp. Piotrem Trojanowskim.

Więcej informacji i zdjęć znajdziesz tutaj.

mł. bryg. Tomasz Wiśniewski jest członkami PTEDP

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

ZOBACZ TAKŻE