Szkolenie z ustalania przyczyn pożarów

W piątek 24 maja 2013 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Batorego 21 zostało przeprowadzone szkolenie doskonalące z zakresu wstępnego ustalenia przyczyn pożaru.

W roli prelegenta wystąpił mł. bryg. Tomasz Wiśniewski* – Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, który jako biegły sądowny posiada długoletnie doświadczenie w przedmiotowym zakresie.

Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze pożarnictwa pionów operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych, policjanci pionów dochodzeniowo-śledczych i technicy kryminalistyki oraz przedstawiciele prokuratur z powiatów: kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego i ostrzeszowskiego. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 48 osób.

Głównym celem szkolenia było ukazanie problemu oraz zainicjowanie zmian ukierunkowanych na poprawę standardów w obszarze dochodzeń pożarowych.

Mł. bryg. Tomasz Wiśniewski w swoim wykładzie mocno zaakcentował i podkreślił, że dochodzenia pożarowe to jeden z obszarów, w którym do skutecznego działania niezbędna jest usystematyzowana wiedza, doświadczenie jak również sprawna współpraca kilku podmiotów. Wiodące instytucje w tym obszarze to Policja i Państwowa Straż Pożarna, na których ciąży obowiązek realizacji określonych zadań. Ich rolą jest zebranie wszelkich informacji związanych z pożarem, ujawnienie oraz zabezpieczenie do dalszych badań materiału dowodowego, wskazanie przyczyny pożaru i osób, które do niego się przyczyniły pośrednio lub też bezpośrednio a także analizowanie problemu i prowadzenie działalności zapobiegawczej.

Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem o czym może świadczyć sala wykładowa wypełniona była do ostatniego miejsca.

Źródło: KW PSP Poznań

Zdjęcie: bryg. Krzysztof Biernacki

mł. bryg. Tomasz Wiśniewski jest członkiem PTEDP

ZOBACZ TAKŻE