Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Warsztaty

I Zjazd Członków PTEDP

I Zjazd Członków PTEDP

W dniu 11-12 kwietnia 2015 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się spotkanie członków oraz sympatyków Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Tym razem spotkanie miało wyjątkowy charakter gdyż jego głównym celem było podsumowanie pięcioletniej działalności Towarzystwa oraz wybory nowych…

Warsztaty FIW-14/2014

Warsztaty FIW-14/2014

Pożary oraz wybuchy w pojazdach silnikowych W dniach 26-27 września 2014 r. w Świdwinie obyły się czternaste warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-14/2014. Tematem spotkania ekspertów były pożary oraz wybuchy w pojazdach silnikowych oraz analiza rozwoju pożaru i śladów wybuchu podczas…

Warsztaty FIW-13/2014

Warsztaty FIW-13/2014

Zagrożenia pożarowe w przemyśle papierniczych Analiza przyczyn powstawania pożarów W dniach 12-13 kwietnia 2014 roku w Świeciu odbyły się warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-13/2014, na których omawiano następujące zagadnienia: Zagrożenia pożarowe przemysłu papierniczego, Instalacja elektryczna przyczyną powstania pożaru obiektu budowlanego,…

Warsztaty FIW-12/2013

Warsztaty FIW-12/2013

Współpraca ekspertów z organami procesowymi W dniach 18-20 października 2013 r. w Świebodzinie odbyły się warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-12/2013, na których omawiano następujące zagadnienia: Współczesne problemy izolacji termicznych obiektów budowlanych. Organizacja dochodzeń po pożarowych, standardy postępowania podczas ustalania przyczyn…

Warsztaty FIW-11/2013

Warsztaty FIW-11/2013

Kryminalistyka w procesie wykrywczym przestępstw związanych z pożarami W dniach 12-13 kwietnia 2013 r. w Świdniku odbyły się warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-11/2013, których tematyką była: 1. Kryminalistyka w procesie wykrywczym przestępstw związanych z pożarami; 2. Przypadki szczególne postępowań w…