Zeszyt Nr 2

Istota przestępnego pożaru w świetle orzecznictwa sądowego

Informujemy, że w sprzedaży jest drugi zeszyt PTEDP pt. “Istota przestępnego pożaru w świetle orzecznictwa sądowego” autorstwa: prof. B. Sygita, T. Sawickiego i P. Guzewskiego, w cenie 50 zł brutto za 1 egz. + koszty koperty i wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Zeszyt nr 2 PTEDP kierujemy do biegłych sądowych z zakresu pożarnictwa, funkcjonariuszy policji i pożarnictwa oraz innych osób zajmujących się prawną problematyką pożarów. Opracowanie to może być również przydatne prokuratorom prowadzącym postępowania w sprawach o pożary i sędziom orzekającym w takich sprawach.

Zeszyt zawiera 123 strony.

Ponieważ ilość egzemplarzy możliwa do zakupu jest ograniczona stąd prosimy składać zamówienie na nasz adres e-mail wydawnictwo@ptedp.pl podając:

I. Osoby fizyczne:

  1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania
  2. Ilość zamawianych egzemplarzy

Na tej podstawie dostaną Państwo zwrotną informację o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, w której zostanie podany nr konta, na które należy dokonać wpłaty oraz kwotę do uiszczenia z uwzględnieniem kosztów przesyłki. Zamówienie wysyłamy w ciągu 48 godzin od wpłynięcia prawidłowej wysokości kwoty na wskazane konto Stowarzyszenia.
Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wystawia rachunki za zakupione zeszyty.

II. Osoby prawne/podmioty gospodarcze:

  1. Nazwa instytucji, adres, NIP (wszelkie dane potrzebne do rachunku)
  2. Ilość zamawianych egzemplarzy

Zamówione egzemplarze wysyłamy pocztą na adres zamawiającego z dołączonym rachunkiem do zapłaty na konto Stowarzyszenia. Płatność 7 dni od dnia otrzymania rachunku. Rachunek obejmuje również koszty przesyłki do Zamawiającego.

Zamówienia realizujemy wg kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania nakładu.

ZOBACZ TAKŻE