Testy palenia pojazdów

Oględziny pojazdów po pożarach przysparzają biegłym rozlicznych problemów zarówno w sferze związanej z bezpośrednim badaniem pojazdu po zdarzeniu jak również interpretacji śladów przemieszczania się ognia, ustalania miejsca początku pożaru i jego przyczyny. Głównym źródłem tych trudności jest dynamika rozwoju pożaru, która we współczesnych konstrukcjach ma istotny wpływ na zakres oraz szybkość wypalenia palnych materiałów konstrukcyjnych i wyposażeniowych (szerzej patrz np. P. Guzewski, B. Sygit, Czynniki konstrukcyjne determinujące pożary samochodów osobowych i ich ustalanie w praktyce śledczej, Prokuratura i Prawo 2014, nr 10, s. 158-177; M. Żołna, P. Guzewski, Samochód  w płomieniach.

Analiza przypadku, cz.I, Zeszyt KSSiP nr 3(9)/2013, s. 73-86; M. Żołna, P. Guzewski, Samochód  w płomieniach. Analiza przypadku, cz.II, Zeszyt KSSiP nr 4(10)/2013, s. 70-90).

Biegli i eksperci coraz częściej spotykają się z przypadkami prawie całkowitego zniszczenia pojazdu przez pożar, nawet w sytuacji szybkiego zauważenia ognia, np. w czasie jazdy, oraz szybkiego dojazdu jednostek straży pożarnej.
Film „Testy palenia pojazdów” został zrealizowany w Świdwinie podczas 14-tych warsztatów z dochodzeń popożarowych zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. Materiał prezentuje pożary dwóch pojazdów osobowych zainicjowane z użyciem akcelerantów pożarowych. Trzeci pojazd – to prezentacja wybuchu materiału pirotechnicznego w przestrzeni wewnętrznej pojazdu.

Film dostępny jest na płycie DVD w cenie 30,00 zł za 1 egz. + koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Wydawnictwo można otrzymać tylko przez Internet składając zamówienie na nasz adres e-mail wydawnictwo@ptedp.pl podając:

I. Osoby fizyczne:

  1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania
  2. Ilość zamawianych egzemplarzy

Na tej podstawie dostaną Państwo zwrotną informację o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, w której zostanie podany nr konta, na które należy dokonać wpłaty oraz kwotę do uiszczenia z uwzględnieniem kosztów przesyłki. Zamówienie realizujemy w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności za zamówienie na wskazane konto bankowe.
Jednocześnie informujemy, że Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wystawia rachunki za zakupione filmy.

II. Osoby prawne/podmioty gospodarcze:

  1. Nazwa instytucji, adres, NIP (wszelkie dane potrzebne do rachunku)
  2. Ilość zamawianych egzemplarzy

Zamówione egzemplarze wysyłamy pocztą na adres zamawiającego z dołączonym rachunkiem do zapłaty na konto Stowarzyszenia. Płatność 7 dni od dnia otrzymania rachunku. Rachunek obejmuje również koszty przesyłki do Zamawiającego.

Zamówienia realizujemy wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania nakładu.

ZOBACZ TAKŻE