Wydawnictwo konferencyjne – Tom I

Dochodzenia popożarowe – nauka i technika, tom I

NAKŁAD WYCZERPANY

Nowe zagrożenia pożarowe pojawiające się wraz z nowymi technologiami oraz zmianami w sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej państw i regionów świata stawiają również nowe wyzwania przed ekspertami ustalającymi okoliczności i przyczyny powstania pożarów. Wystarczy tylko wspomnieć o zagrożeniach płynących z szerokiego stosowania we wszystkich sferach naszego życia materiałów polimerowych, zagrożeniach terrorystycznych, czy nowych metodach wyłudzania ubezpieczeń przy użyciu ognia przez nieuczciwych przedsiębiorców oraz zorganizowane grupy przestępcze.

W pierwszym przypadku – wszechobecne polimery – są źródłem zagrożeń toksycznych podczas spalania w pożarze oraz wysokoenergetycznym źródłem mającym wpływ na dynamikę rozwoju pożaru. W drugim przypadku – zagrożeń terrorystycznych – jak się okazuje, skrajne ugrupowania ekstremistyczne doskonale potrafią wykorzystać słabości systemu bezpieczeństwa pożarowego do osiągania swoich zbrodniczych celów. W trzecim przypadku – wyłudzeń odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych z wykorzystaniem ognia – znane i opisane są już w literaturze działania przestępcze w obszarze tzw. house flipping’u.

Problemy te, oraz szereg innych, są przedmiotem rozważań ekspertów oraz przedstawicieli świata nauki i techniki zaproszonych do opracowania rozdziałów do monografii pt. „Dochodzenia popożarowe – nauka i technika”. Wydawnictwo zostało przygotowane w ramach konferencji naukowej pod tym samym tytułem zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w Krakowie w dniach 19-20 października 2017 r. Publikacja o charakterze monografii to 444 strony zredagowanych i zrecenzowanych artykułów naukowych.

Publikacja dostępna jest w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej (pdf) na płycie CD w cenie:

  • wydawnictwo w wersji książkowej – 80,00 zł za 1 egz. + koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej – NAKŁAD WYCZERPANY,
  • wydawnictwo w wersji elektronicznej – 80,00 zł za 1 egz. + koszty wysyłki wg cennika Poczty Polskiej.

Wydawnictwo można otrzymać tylko przez Internet składając zamówienie na nasz adres e-mail wydawnictwo@ptedp.pl podając:

I. Osoby fizyczne:

  1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania
  2. Ilość zamawianych egzemplarzy

Na tej podstawie dostaną Państwo zwrotną informację o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, w której zostanie podany nr konta, na które należy dokonać wpłaty oraz kwotę do uiszczenia z uwzględnieniem kosztów przesyłki. Zamówienie realizujemy w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności za zamówienie na wskazane konto bankowe.
Jednocześnie informujemy, że Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wystawia rachunki za zakupione wydawnictwo.

II. Osoby prawne/podmioty gospodarcze:

  1. Nazwa instytucji, adres, NIP (wszelkie dane potrzebne do rachunku)
  2. Ilość zamawianych egzemplarzy

Zamówione egzemplarze wysyłamy pocztą na adres zamawiającego z dołączonym rachunkiem do zapłaty na konto Stowarzyszenia. Płatność 7 dni od dnia otrzymania rachunku. Rachunek obejmuje również koszty przesyłki do Zamawiającego.

Zamówienia realizujemy wg kolejności zgłoszeń do wyczerpania nakładu.

ZOBACZ TAKŻE