Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

RODO

RODO – Informacja o szkoleniu

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU SZKOLENIA Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH   W dniu …………………………. Pan/Pani ……………………………….. , która przetwarza dane osobowe w ramach swoich zadań w Polskim Towarzystwie Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wzięła udział w „Szkoleniu z ochrony danych osobowych” zgodnie z regulacjami…

RODO – Upoważnienie

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, upoważniam Pana/Panią ……………………………… do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznym i nieinformatycznym w…

RODO – Oświadczenie zgody

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych…

RODO – Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że: Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów…

RODO – Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych została opracowana godnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie…