W dniach 20 – 22 października 2022 r. w miejscowości Kalsk (woj. lubuskie) odbyły się jesienne warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń popożarowych FIW-25. Tematami przewodnimi były: Przyczyny pożarów pojazdów – w tym o napędzie elektrycznym i hybrydowym. Przyczyny pożarów paneli i instalacji fotowoltaicznych.


Partnerami Warsztatów byli:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim Crawford Polska Sp. zo.o.

Pierwszy dzień warsztatów odbył się w Szkole Pożarniczej LSTE w Eisenhüttenstadt (Niemcy) Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz.

Uczestników warsztatów przywitał szef placówki szkoleniowej Leiter der LSTE Heinz Rudolph a następnie pracownicy dydaktyczni przeprowadzili prezentacje w zakresie pojazdów z napędami elektrycznymi. Wykład wzbogacił przedstawiciel DEKRA Automobil GmbH, który przeprowadził prezentację w formie otwartej dyskusji online. Wizyta w LSTE w Eisenhüttenstadt była również okazją do zapoznania się z obiektami szkoleniowymi z zakresu pożarów wewnętrznych.

Drugi dzień warsztatów był poświęcony w całości pojazdom elektrycznym o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji studium przypadków, które przedstawili członkowie PTEDP: Tomasz Lewandowski, Tomasz Wiśniewski i Przemysław Berus. W drugiej części dnia wykłady przeprowadzili zaproszeni goście: Grzegorz Grabas z Tesla Polska, Jakub Matacki z VOLVO Polska, Grzegorz Sarnowski Ekspert Techniczny z PEUGEOT Zielona Góra, którzy dodatkowo zaprezentowali produkty tych marek z napędami hybrydowymi i elektrycznymi. Uczestnicy warsztatów mieli również okazję praktycznej obserwacji przebiegu pożaru baterii seryjnie montowanej w miejskiej hulajnodze. Prezentację oraz wykład przedstawił Maksymilian Koperski. Warsztaty nie mogły odbyć się również bez akcentu naukowego, który został przedstawiony przez st. kpt. Krzysztofa Jankowskiego pracownika KW PSP w Gorzowie Wlkp. W zakresie współczesnych metod pomiaru temperatur. Na koniec bardzo intensywnego dnia Sędzia Sądu Rejonowego w Świebodzinie Paweł Jurewicz zaprezentował praktyczne podejście do kwalifikacji zdarzeń w postaci pożaru wynikających z przesłanek Kodeksu Karnego, Wykroczeń oraz innych przepisów prawa.

Trzeci dzień warsztatów został poświęcony na analizę zdarzeń pożarowych oraz ich przyczyn w instalacjach fotowoltaicznych. Niezwykle bogatą wiedzę i doświadczenie poparte praktyką zaprezentował Przemysław Depta Prezes OZEnergia Odnawialne Źródła Energii Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Studium przypadków wraz z wynikami własnych badań pożarów w instalacjach PV zaprezentowali członkowie PTEDP Sebastian Adamas i Roman Artyński.


Należy w tym miejscu podkreślić, że fotowoltaika, zarówno na świecie jak i w Polsce przeżywa prawdziwy rozkwit. Biorąc pod uwagę zalety systemu, wcale nie dziwi popularność instalacji. Z roku na rok przybywa osób prywatnych i firm zainteresowanych montażem. Powstają również farmy fotowoltaiczne, które już teraz stanowią bardzo istotny składnik systemu energetycznego wielu państw. Fotowoltaika jest dość młodą gałęzią energetyki, dlatego jeszcze nie mówi się szeroko o recyklingu modułów. Jednak prędzej czy później będzie to konieczność. Będzie to również miało spory udział w podejściu systemowym w zakresie ochrony środowiska. Na chwile obecną w Polsce odzyskuje się szkło, aluminium oraz wafle krzemowe. Następnie materiały z recyklingu paneli są wykorzystywane w budownictwie. Nie wykorzystuje się wafli krzemowych do budowy nowych ogniw. Wraz z rozwojem technologii przetwarzania, poziom ponownego i jeszcze bardziej wydajnego wykorzystania materiałów PV będzie rósł.

Ustalenie przyczyny pożaru oraz wskazanie ewentualnego elementu zabezpieczenia czy wskazanie błędu montażowego, daje podstawę np. dla Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym została zawarta polisa budynku na zastosowanie regresu tj. żądania od producenta elementu, wykonawcy zwrotu odszkodowania wypłaconego poszkodowanym. Aby udowodnić winę urządzenia lub błąd monterski, potrzeba zebrać dostatecznie dużo materiału dowodowego, który może służyć do ustalenia odpowiedzialności za spowodowanie pożaru, a nawet posłużyć w postepowaniu karnym oraz cywilnym. Ekspert dokonujący oględzin instalacji PV powinien posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu elektryki.

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji PV, zależy w głównej mierze od firmy montującej instalację, dlatego tak ważne jest ciągłe szkolenie pracowników pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Istotne jest równie dbanie o wysoko wyspecjalizowaną kadrę ekspercką w zakresie likwidacji szkód. Tylko właściwy poziom merytoryczny ekspertów pozwala wskazać wiodącego na rynku likwidacji szkód podmiotu pierwszego wyboru. Dlatego partnerem warsztatów został Crawford Polska Sp. z o.o. jako jeden z liderów rynku likwidacji szkód.


Podziękowania

Organizatorzy warsztatów FIW-25/2022 składają serdecznie podziękowania Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. oraz przedstawicielom firm, które zaprezentowały się podczas wykładów i pokazów. Wszystkim ekspertom i prelegentom za wkład merytoryczny.

Zarząd Główny PTEDP w imieniu uczestników spotkania oraz swoim własnym pragnie również złożyć podziękowanie kol. Tomaszowi Lewandowskiemu i Mariuszowi Wójcikowi za podjęcie trudu przygotowania warsztatów i sprawne ich przeprowadzenie.

Opracował: Tomasz Wiśniewski | Foto: archiwum PTEDP

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wraz z członkami wziął udział w 17 Edycji Kongresu Pożarnictwa 2022 FIRE SECURITY EXPO 2022 na PGE Narodowym w Warszawie, którego również był Patronem Honorowym. FIRE SECURITY EXPO to jednego z najbardziej znanych wydarzeń branży ochrony przeciwpożarowej, poruszające kwestie dobrych praktyk projektowych, instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie zabezpieczeń technicznych obiektów oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych i ich użytkowników.

Była to również doskonała okazja na wiele merytorycznych spotkań z partnerami i współpracownikami w tym m.in.: Crawford Polska Sp. z o. o., którą reprezentował Country Manager Marcin Janicki oraz X-Ray Consulting, który reprezentowała Prezes Zarządu Magda Grądzielewska. Spotkanie było również okazją do podpisania Listu Intencyjnego pomiędzy PTEDP a X-Ray Consulting.

Szczególne podziękowania PTEDP składa na ręce Pani Ewy Dziatkowskiej z firmy DND PROJECT za zaproszenie do udziału w przedsięwzięciu.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych z satysfakcją informuje, że Stowarzyszenie przyjęło zaproszenie objęcia PATRONATEM HONOROWYM 17 Edycji Kongresu Pożarnictwa 2022 FIRE  SECURITY EXPO 2022 na PGE Narodowym w Warszawie – jednego z najbardziej znanych wydarzeń branży ochrony przeciwpożarowej, poruszającego kwestie dobrych praktyk projektowych, instalacyjnych oraz serwisowych w zakresie zabezpieczeń technicznych obiektów oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych i ich użytkowników.

Kongres odbywa się corocznie pod Patronatem Merytorycznym i zarazem współtworzony jest przez najwyższej klasy ośrodki naukowe i badawcze w kraju w zakresie budownictwa, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Przyciąga uwagę blisko 1000 uczestników, inwestorów, integratorów systemów, projektantów, wykonawców, ekspertów a także osobistości środowisk branżowych, świata nauki i prawodawstwa mających bezpośredni związek z procesami inwestycyjnymi w gospodarce oraz liczne grono specjalistów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, ponieważ objęcie wydarzenia przez PTEDP Honorowym Patronatem umożliwia aktywne uczestniczenie członków w Kongresie.

Pozostałe szczegóły dostępne pod adresem: FIRE SECURITY EXPO

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych z satysfakcją informuje, że Stowarzyszenie przyjęło zaproszenie Międzynarodowych Targów Poznańskich do objęcia Patronatem Honorowym Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2022.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w wydarzeniu targowym.

Szczegóły: https://targisawo.pl/pl/#

W dniach 28 -29 maja 2022 r. w Bornem Sulinowie (woj. zachodniopomorskie) odbyły się warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń popożarowych FIW-24 związanych z szeroko pojętym rolnictwem pt.: Pożary w rolnictwie. Analiza techniczna pojazdów, maszyn, urządzeń i instalacji rolniczych. Pożary maszyn rolniczych – studium przypadków.

W pierwszym dniu warsztatów dzięki uprzejmości Pana Jana Mac – Właściciela Firmy PPHU AGROMARKET Sp. z o.o. w Wiewiecku oraz zaangażowaniu kolegów Romana Artyńskiego i Marka Bukato organizatorów zajęć terenowych zapoznano uczestników warsztatów z nowoczesnymi maszynami i pojazdami amerykańskiej firmy CASE, które zostały udostępnione w firmie AGROMARKET. Wykład wygłosił Pan Piotr Mac, który był wspierany przez pracowników serwisu. Przedstawiono i praktycznie wskazano potencjalne miejsca źródeł pożarów w maszynach rolniczych,  skomplikowaną elektronikę nowoczesnych pojazdów i maszyn oraz omówiono i przedstawiono zagrożenia od strony układów wspomagania i recyrkulacji spalin w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych stosowanych zarówno w ciągnikach rolniczych jak też samobieżnych pojazdach rolniczych. Na uwagę zasługuje fakt, że specjalnie dla uczestników warsztatów maszyny i pojazdy rolnicze zgromadzono w hali serwisowej i specjalnie przygotowano pod tematykę warsztatów.

Następnie z Panem Janem Mac udaliśmy się do gospodarstwa rolnego AGROMARKET, gdzie zlokalizowana była biogazownia o mocy 1,4 MW. Gospodarzem miejsca był Pan Marcin Szcześniak, który przedstawił proces wytwarzania energii oraz problemy i zagrożenia pożarowe z tym związane.

Wysoki profesjonalizm prowadzących zajęcia terenowe pobudził uczestników do wielu pytań i dyskusji merytorycznej w powyższych tematach.

W drugim dniu warsztatów w sali konferencyjnej Pensjonatu Ani odbyły się zajęcia stacjonarne – studium przypadków z wybranych dochodzeń popożarowych prezentowanych przez uczestników warsztatów: Aleksandra Demczuka, Romana Artyńskiego, Tomasza Lewandowskiego, Piotra Pszenicznego, Marka Bukato, Rajmunda Dargas.

W tej części zajęć uczestniczyła firma detektywistyczna X-RAY CONSULTING, którą reprezentowała Prezes Zarządu Pani Magda Grądzielewska. Przedstawiciele firmy przedstawili profil swojej działalności i obszar problematyki, w których rozwiązaniu mogą pomóc rzetelne i szczegółowe opinie oraz wiedza specjalna biegłych.

Na zakończenie warsztatów kol. Jacek Jagodzki – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych podsumował warsztaty i wraz kolegami Romanem Artyńskim i Markiem Bukato wręczył zaświadczenia uczestnikom.

Podziękowania
Organizatorzy warsztatów FIW-24/2022 składają serdecznie podziękowania Firmie PPHU AGROMARKET Sp. z o.o. w Wiewiecku oraz Pensjonatowi Ani, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji oraz wykładów.

Zarząd Główny PTEDP w imieniu uczestników spotkania oraz swoim własnym pragnie również złożyć podziękowanie kol. Romanowi Artyńskiemi i Markowi Bukato za podjęcie trudu przygotowania warsztatów i sprawne ich przeprowadzenie.

Opracował: Jacek Jagodzki | Foto: archiwum PTEDP

Informacja o śmierci kolegi Wojciecha Bastka

Z głębokim żalem informujemy, iż zmarł nasz kolega Wojciech Bastek – wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 27 stycznia 2022 r. o godzinie 11.00 w kościele Najświętszej Marii Panny Saletyńskiej w Olsztynie przy ul. Morskiej 29, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku – cmentarz komunalny w Dywitach.

Kondolencje Rodzinie i najbliższym składa Zarząd Główny PTEDP wraz z Komisją Rewizyjną i członkami Stowarzyszenia.

Warsztaty FIW-23/2021 | Zakres badań kryminalistycznych oraz toksykologicznych. Metodyka oględzin miejsc z ofiarami pożarów. Ofiary śmiertelne w pożarach studium przypadków

W dniu 25 września br. w Poznaniu (woj. wielkopolskie) odbyły się drugie w bieżącym roku warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń po pożarowych – FIW-23/2021. Warsztaty odbyły się w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W szkoleniu uczestniczyło 26 osób. Rozpoczęcia warsztatów oraz wygłoszenie słowa wstępnego dokonał kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych – współorganizator warsztatów oraz dr hab. n. med. Czesław Żaba – współorganizator i gospodarz warsztatów.

Następnym punktem warsztatów był wykład dr hab. n. med. Czesława Żaby, Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Poznaniu pt.: Zakres działalności Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Opiniowanie w sprawach medyczno – sądowych.

Kolejnym punktem warsztatów był wykład kol. Tomasza Wiśniewskiego pt.: Człowiek ofiarą pożaru.

Następnym punktem warsztatów był wykład dr n. med. Jarosława Tobolskiego pt.: Toksykologia w badaniach ofiar pożarów.

Kolejnym punktem warsztatów był wykład kol. Przemysława Berusa pt.: Oględziny zwłok w miejscu zdarzenia przez technika Policji z włączeniem strażaków biorących udział w akcji gaśniczej dobranych do powyższych czynności (jako negatywny przykład nadużycia uprawnień przez Policję).

Następnym punktem szkolenia była prezentacja przedstawiona przez kom. Krzysztofa Berg z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pt.: Metodyka oględzin miejsc z ofiarami pożarów.

Następnym punktem warsztatów było studium przypadków z wybranych dochodzeń po pożarowych z ofiarami śmiertelnymi, prezentowanych przez uczestników warsztatów (Tomasz Adamas, Tomasz Wiśniewski, Przemysław Berus).

Następnie kol. Tomasz Wiśniewski wraz z dr hab. n. med. Czesławem Żabą zaprezentowali wykład pt.: Zatrucia śmiertelne tlenkiem węgla.

Na zakończenie warsztatów zaświadczenia uczestnictwa wręczył kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Podziękowania
ZG PTEDP składa serdecznie podziękowania dla kierownictwa Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki której możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom, za przygotowanie merytorycznych oraz ciekawych prezentacji i wykładów.

Opracował: Marek Koszela

Warsztaty FIW-22/2021 | Dochodzenia popożarowe – problematyka w ustalaniu przyczyn i okoliczności powstawania pożarów oraz wybuchów. Profilaktyka pożarowo-wybuchowa w kopalni węgla kamiennego na przykładzie  obiektów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK “Borynia-Zofiówka”

W dniach 3-4 września br. w Żorach (woj. śląskie) odbyły się pierwsze w bieżącym roku warsztaty z zakresu prowadzenia dochodzeń popożarowych FIW22/2021. W szkoleniu uczestniczyło 28 osób. Rozpoczęcia warsztatów oraz wygłoszenie słowa wstępnego dokonał kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Radosław Wójcik – główny organizator spotkania.

Następnym punktem warsztatów była tematyka organizacji działań ratowniczych realizowanych po wybuchach gazu w budynkach mieszkalnych oraz współpraca podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym w aspekcie prowadzenia czynności procesowych mających na celu ustalenie okoliczności i przyczyn powstania zdarzeń. Studium przypadku z omawianego zakresu przedstawili dowódca JRG w Jastrzębiu Zdrój st.kpt. Piotr Markiewicz wraz ze swoim zastępcą kpt. Pawłem Krótkim.

Kolejnym punktem warsztatów był wykład na temat właściwości użytkowych, a także zagrożeń pożarowych i wybuchowych ze strony paliw kopalnych. Omawiany blok tematyczny zaprezentował biegły sądowy w zakresie analiz techniczno-prawnych mgr inż. Jan Miodek.

Następnym punktem warsztatów było studium przypadków z wybranych dochodzeń popożarowych prezentowanych przez uczestników warsztatów (Tomasz Wiśniewski, Tomasz Lewandowski, Rajmund Dargas, Radosław Wójcik, Marek Poterek).

Kolejnym punktem warsztatów była prezentacja możliwości przywracania funkcjonalności obiektów i pomieszczeń po pożarach – prezentacja firmy 3N Solutions przeprowadzona przez Pana Macieja Pawłowskiego.

Następnie punktem szkolenia była prezentacja możliwości czyszczenia i przywracania funkcjonalności pomieszczeń i hal przemysłowych w tym stref zagrożonych wybuchem – prezentacja firmy Kwadra System przeprowadzona przez Panią Katarzynę Celmer-Ratajczyk.

Następnie temat związany z zagrożeniami pożarowymi ze strony materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych zaprezentował przedstawiciel firmy EOD TECH Pan Tomasz Goleniowski.

Wartością dodaną warsztatów była możliwość zapoznania się ze specyfiką organizacji pracy oraz zapewnianiu właściwego poziomu bezpieczeństwa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK Borynia-Zofiówka w Jastrzębiu, gdzie dzięki uprzejmości dyrekcji uczestnicy warsztatów mieli możliwość wejścia na teren kopalni, zjazdu pod powierzchnię i naocznej weryfikacji charakteru rzemiosła górniczego, bezpośrednio z miejsca wydobycia surowca.

Na zakończenie warsztatów zaświadczenia uczestnictwa wręczył kol. Tomasz Wiśniewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Podziękowania
Organizatorzy warsztatów FIW-22/2021 składają serdecznie podziękowania Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK Borynia-Zofiówka w Jastrzębiu, dzięki której możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji oraz wykładów.

ZG PTEDP w imieniu uczestników spotkania oraz swoim własnym pragnie również złożyć podziękowanie kol. Radosławowi Wójcik oraz kol. Przemysławowi Berus za podjęcie trudu przygotowania warsztatów i sprawne ich przeprowadzenie.

Opracował: Przemysław Berus, Marek Koszela | Foto: Archiwum PTEDP