Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych informuje, że od dnia 1 maja 2018 r. ulega zmianie adres siedziby Stowarzyszenia z dotychczasowego na:

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
 61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. numery NIP, REGON, KRS, kont bankowych, adresy e-mail pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, wszelką korespondencję oraz ewentualne przesyłki nadawane po tym dniu prosimy kierować na nasz nowy adres.