Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Zarząd Główny PTEDP przypomina

Statut_okładka

Wysokość składek członkowskich w 2016 roku nie uległa zmianie i wynosi 150,00 zł rocznie płatne jednorazowo do dnia 30 stycznia lub w dwóch równych częściach w terminie do 30 stycznia i 31 lipca 2016 r.

 

 

UWAGA !!!
Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania.

Płatności należy dokonywać na konto:

Alior Bank 55 2490 0005 0000 4500 4361 6990
Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
60-789 Poznań, ul. Iłłakowiczówny 15