Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Warsztaty FIW-21/2019

Dochodzenia popożarowe – analiza przypadków postępowań prowadzonych w sprawach o pożary

W dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Poznaniu odbyły się dwudzieste pierwsze warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-21/2019. W szkoleniu uczestniczyło 24 członków PTEDP oraz 1 osoba niezrzeszona. Rozpoczęcia warsztatów oraz wygłoszenie słowa wstępnego dokonał kol. Piotr Guzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Tomasz Lewandowski – główny organizator spotkania.

Fot. 1 Otwarcie warsztatów FIW-21/2019

Następnie uczestnicy warsztatów udali się na teren PKP CARGO, ul. Kobyle Pole 28, gdzie miało miejsce zwiedzanie zakładu oraz omówienie zagrożeń pożarowych w taborze towarowym.

Fot. 2 Uczestnicy warsztatów FIW-21/2019 – na teren PKP CARGO

Kolejnym punktem warsztatów był przejazd uczestników na teren DWORCA GŁÓWNEGO PKP – Dworzec Letni – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Fot. 3 Zwiedzanie nowoczesnego taboru kolejowego

Fot. 4 Zwiedzanie nowoczesnego taboru kolejowego

Następnym punktem warsztatów był wykład pt.: ,,Nowoczesny tabor kolejowy, a bezpieczeństwo pożarowe”.

Fot. 5 Uczestnicy warsztatów podczas prelekcji

W godzinach popołudniowych uczestnicy warsztatów udali się na teren poligonu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, gdzie zapoznano się z trenażerem kolejowym.

Fot. 6 Uczestnicy warsztatów na terenie poligonu

Drugi dzień warsztatów poświęcony został na wykłady. Wykład inauguracyjny pt. ,,Zabezpieczenie śladów na pogorzelisku” poprowadził asp. sztab. Sebastian Dropiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Fot. 7 Prelekcja asp. sztab. Sebastiana Dropińskiego

Jako następna Pani Monika Hyjek przedstawiła prezentację pt. „Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”.

Fot. 8 Prelekcja Pani Monika Hyjek

Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja kol. Jacka Jaworskiego
pt. „Ochrona urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym przed przepięciami
o częstotliwości sieciowej”.

Fot. 9 Prelekcja kol. Jacka Jaworskiego

Następnym prelegentem, który zaprezentował studium przypadków był kol. Zbigniew Kwiatkowski.

Fot. 10 Prelekcja kol. Zbigniewa Kwiatkowskiego

Jako ostatnią prelekcję w drugim dniu warsztatów zaprezentowali kol. Edyta Rutkowska oraz kol. Tomasz Lewandowski pt. ,,Przebieg likwidacji szkody – stadium przypadku”.

Fot. 11 Kol. Tomasz Lewandowski podczas prelekcji

Po zakończeniu wykładów kol. Piotr Guzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wręczył legitymację członkowską nowemu członkowi stowarzyszenia.

Na zakończenie warsztatów zaświadczenia uczestnictwa wręczył kol. Piotr Guzewski
– Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Tomasz Lewandowski – główny organizator spotkania.

Podziękowania
Organizatorzy warsztatów FIW-21/2019 składają serdecznie podziękowania dla PKP Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. oraz dla PKP CARGO, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom, za przygotowanie merytorycznych oraz ciekawych prezentacji i wykładów.

ZG PTEDP w imieniu uczestników spotkania oraz swoim własnym pragnie również złożyć podziękowanie kol. Tomaszowi Lewandowskiemu oraz kol. Edycie Rutkowskiej za podjęcie trudu przygotowania warsztatów i sprawne ich przeprowadzenie.

Opracował: Marek Koszela