Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Rejestracja na warsztaty FIW-20/2018

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy – członkowie
i sympatycy PTEDP

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Pawła Frysztaka, organizatorów jesiennego spotkania, pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w kolejnej – jubileuszowej edycji warsztatów z dochodzeń popożarowych FIW-20/2018.

Tematyka spotkania:

26.10.2018 r. – WARSZTATY FIW-20/2018

  1. Badania reakcji na ogień materiałów budowlanych, wykończeniowych oraz kabli energetycznych – stanowiska do badań nośności ogniowej (R), szczelności ogniowej (E), izolacyjności ogniowej (I) w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach

  2. Case study – analiza przypadków postępowań prowadzonych w sprawach o pożary – członkowie PTEDP

27.10.2018 r. – ZJAZD NADZWYCZAJNY

I. MIEJSCE WARSZTATÓW I ZJAZDU NADZWYCZAJNEGO

Warsztaty oraz Zjazd Nadzwyczajny członków PTEDP odbędą się w dniach 26-27 października 2018 r. w Pionkach (powiat radomski), Hotelu Imperium.

Dane teleadresowe:
Hotel IMPERIUM, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 26-670 Pionki
Recepcja hotelu:
E-mail: recepcja@hotelimperium.biz
Tel: 48 321 62 61
Strona hotelu: www.hotelimperium.biz

II. OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ

1. Rejestracja uczestnictwa w warsztatach oraz Zjeździe Nadzwyczajnym wyłącznie poprzez stronę internetową PTEDP

Zarejestruj się tutaj

2. Przyjęcie rezerwacji uczestnictwa w warsztatach nastąpi po zaksięgowaniu na koncie bankowym Stowarzyszenia opłaty uczestnictwa.
3. W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z:
kol. Zbigniewem Kwiatkowskim (kom.: 509 695 385) – sprawy organizacyjne i merytoryczne warsztatów, tematyka, program i przebieg, zgłaszanie własnych Case study do prelekcji, materiały po warsztatowe
kol. Pawłem Frysztakiem (kom.: 606 990 998) – sprawy zakwaterowania w hotelu, zameldowania, pobytu i wymeldowania
kol. Robertem Brzezińskim (kom.: 601 555 351) – sprawy rejestracji uczestników, składek członkowskich, opłat uczestnictwa

Pierwszeństwo w rejestracji na warsztaty mają członkowie PTEDP z opłaconymi składkami członkowskimi.

Termin zgłaszania uczestnictwa: do 12.10.2018 r.

Zgłoszenia osób spoza stowarzyszenia rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia w dniach 13-14.10.2018 r.

III. OPŁATY WARSZTATOWE

Wysokość opłaty uczestnictwa obejmuje: salę konferencyjną, koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz wykładów w Instytucie Techniki Budowlanej (patrz tabela poniżej).


Uczestnik warsztatów
KOSZT UCZESTNICTWA
1 nocleg
26/27.10.2018
2 noclegi
25/26 i 26/27.10.2018
Członek PTEDP 350,00 440,00
Pozostałe osoby 500,00 590,00

IV. OPŁATY UCZESTNICTWA W ZJEŹDZIE NADZWYCZAJNYM

Koszty organizacji Zjazdu Nadzwyczajnego (wynajem sali konferencyjnej, serwis kawowy, obiad) zostaną pokryte z budżetu Towarzystwa.

Rezerwacja miejsc w hotelu będzie dokonana grupowo przez organizatorów po zakończeniu rejestracji uczestników.

Z uwagi na konieczność rezerwacji posiłków oraz sali konferencyjnej w przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach po 14 października br. opłata uczestnictwa nie będzie podlegała zwrotowi !!!

Opłaty uczestnictwa należy wpłacać niezwłocznie po dokonaniu elektronicznej rejestracji na konto Stowarzyszenia:

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
61-806 Poznań, ul. ŚWIĘTY MARCIN 29/8

 

Alior Bank: 55 2490 0005 0000 4500 4361 6990

 

KONIECZNIE z dopiskiem:PIONKI, Imię Nazwisko

 

Z poważaniem
/-/
ZG PTEDP