Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Rejestracja na warsztaty FIW-19/2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie
i sympatycy PTEDP

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, organizatora wiosennego spotkania, pragnę serdecznie zaprosić do udziału w warsztatach z dochodzeń popożarowych FIW-19/2018.

Tematyką wiodącą warsztatów są:

  1. Zagrożenia pożarowo – wybuchowe podczas regazyfikacji LNG, przesyłu gazu oraz jego transportu w ruchu kołowym
  2. Zapoznanie z infrastrukturą i instalacjami GAZOPORTU – Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu
  3. Dochodzenia popożarowe – powybuchowe z udziałem gazów palnych
  4. Case study – analiza przypadków postępowań prowadzonych w sprawach o pożary i wybuchy

I. MIEJSCE WARSZTATÓW
Warsztaty odbędą się w dniach 6-7 kwietnia 2018 r. w Świnoujściu w Hotelu Interferie Medical SPA.
Dane teleadresowe:
Hotel Interferie Medical SPA, ul. Uzdrowiskowa 15, 72-600 Świnoujście
Recepcja:
E-mail: inmedicalspa@inmedicalspa.pl
Tel: 91 381 25 00; 91 381 25 01 Fax 91 381 25 02
Strona hotelu: www.interferie.pl

 

O UDZIALE W WARSZTATACH DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ OPŁACONE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

II. OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ

1. Rejestracja uczestników odbywać się będzie wyłącznie poprzez stronę internetową PTEDP

Zarejestruj się tutaj

2. Przyjęcie rezerwacji następuje po zaksięgowaniu na koncie bankowym stowarzyszenia opłaty uczestnictwa.
3. W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z kolegami:
kol. Zbigniew Kwiatkowski (kom.: 509 695 385) – sprawy organizacyjne i merytoryczne warsztatów, tematyka, program i przebieg, zgłaszanie własnych Case study do prelekcji, materiały po warsztatowe
kol. Tomasz Lewandowski (kom.: 795 511 402) – sprawy zakwaterowania w hotelu, zameldowania, pobytu i wymeldowania
kol. Robert Brzeziński (kom.: 601 555 351) – sprawy rejestracji uczestników, składek członkowskich, opłat uczestnictwa

Pierwszeństwo w rejestracji na warsztaty mają członkowie PTEDP z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi. Członkowie nie mający uregulowanych składek będą traktowani jak osoby spoza stowarzyszenia

Termin zgłaszania uczestnictwa: 13.03.2018 r.

Zgłoszenia osób spoza Stowarzyszenia (w przypadku wolnych miejsc) będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia począwszy od 14.03.2018 r. do 20.03.2018 r.

 

III. OPŁATY WARSZTATOWE
Wysokość opłaty uczestnictwa obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie, jak w tabeli poniżej:


Uczestnik warsztatów
KOSZT UCZESTNICTWA
1 nocleg
6/7.04.2018
2 noclegi
5/6 i 6/7.04.2018
Członek PTEDP 350,00* 550,00*
Pozostałe osoby 550,00 750,00

*) Decyzją ZG PTEDP udział w warsztatach członków stowarzyszenia z opłaconymi na bieżąco składkami, został dofinansowany kwotą 100,00 zł  (Rzeczywisty koszt 450,00 i 650,00 zł)

Podczas pobytu, uczestnikom warsztatów Hotel zapewnia i udostępnia:

  • Kręgielnia w wyznaczonych godzinach
  • Parking dla uczestników szkolenia
  • Sauna, jacuzzi, sala fitness, basen

Zapraszamy chętnych do uczestnictwa. Z przyczyn organizacyjnych ilość miejsc ograniczona maksymalnie do 30 osób

UWAGA!
W ramach warsztatów, organizatorzy zaplanowali zajęcia na terenie Terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Pobyt połączony będzie z wykładem technicznym na temat zagrożeń pożarowo-wybuchowych podczas transportu płynnego LNG oraz zapoznanie z infrastrukturą i instalacjami Gazoportu.

Z uwagi na fakt, że obiekt znajduje się na liście obiektów zaliczanych do INFRASTRUKTURY  KRYTYCZNEJ i podlega szczególnej ochronie, Zarząd Główny PTEDP, jako organizator grupy uczestniczącej, zobowiązany jest do dostarczenia listy osób wchodzących na teren obiektu w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym dniem pobytu. (Wymagane dane należy uzupełnić w formularzu rejestracyjnym)

Rezerwacja miejsc w hotelu będzie dokonana grupowo przez organizatorów warsztatów (kol. Tomasz Lewandowski) po zakończeniu rejestracji uczestnictwa.

Z uwagi na konieczność rezerwacji posiłków oraz sali konferencyjnej w przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 20 marca br. opłata nie będzie podlegała zwrotowi!!!

Opłaty uczestnictwa zgodnie z powyższym wykazem należy wpłacać niezwłocznie po dokonaniu elektronicznej rejestracji na konto Stowarzyszenia:

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
60-789 Poznań, ul. Iłłakowiczówny 15

 

Alior Bank: 55 2490 0005 0000 4500 4361 6990

 

KONIECZNIE z dopiskiem:Warsztaty FIW-19/2018, Imię Nazwisko

 

Z poważaniem

Zbigniew Kwiatkowski
Wiceprezes PTEDP

Tel.: 509 695 385
E-mail: kwiatekdrawsko@wp.pl