Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Warsztaty FIW-17/2016

Analiza przypadków postępowań prowadzonych w sprawach o pożary

W dniach 19 – 20 listopada 2016 r. w Zbąszynku i Kolesinie, województwo lubuskie, odbyły się siedemnaste warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-17/2016, w których udział wzięło 16 biegłych sądowych z zakresu pożarnictwa oraz 5 osób nie będące członkami PTEDP.
Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy zapoznali się z systemami zapobiegania zdarzeniom krytycznym w największym na świecie zakładzie produkcyjnym IKEA Industry w Zbąszynku.
IKEA Industry (dawniej Swedwood), to grupa przemysłowa powstała w 1991 roku. Jej celem jest produkcja i dystrybucja mebli z drewna lub jego komponentów do domów meblowych IKEA na całym świecie. W 2000 r. wybudowano pierwszy z zakładów w Zbąszynku. W 2005 „dostawiono” nowe fabryki Zbąszynek II i MPS a w 2008 r. powstała Fabryka komponentów BOS (rozbudowana w 2011 o linię BOS2).

1Fot. 1 Fabryka IKEA Industry w Zbąszynku (www.innowacje.lubuskie.pl)

FIW-17_2016 01Fot. 2 Uczestnicy FIW 17/2016 – prelekcja na temat zabezpieczeń przedstawiciela IKEA Industry

Uczestnicy warsztatów zapoznali się szczegółowo z systemami zapobiegania zdarzeniom krytycznym, wdrożonymi na terenie zakładów IKEA Industry oraz z czynnymi i biernymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.

FIW-17_2016 02Fot. 3 Uczestnicy FIW-17/2016 podczas analizy sytemu ograniczania zagrożeń związanych z emisją wodoru podczas ładowania akumulatorów zasilających wózki widłowe

FIW-17_2016 03Fot. 4 Przepompowania zapewniająca stałe zasilanie sieci tryskaczowej w obiektach IKEA Industry

FIW-17_2016 10Fot. 5 Uczestnicy FIW-17/2016 – wspólne zdjęcie na terenie fabryki IKEA Industry w Zbąszynku

W godzinach popołudniowych pierwszego dnia oraz drugi dzień zajęć warsztatowych poświęcony został na analizę wielu przypadków postępowań prowadzonych w sprawach o pożary. Podczas tych zajęć, kolejne  prelekcje prowadzili poszczególni członkowie PTEDP, przedstawiając nie tylko ogólny zarys zdarzenia, ale również analizę przeprowadzonego dochodzenia, począwszy od oględzin miejsca zdarzenia, wskazanie przyjętych hipotez przyczyny powstania pożaru lub wybuchu oraz dróg eliminacji tych wersji, których nie można było uprawdopodobnić żadnymi szczególnymi śladami pożarowymi.

FIW-17_2016 07Fot. 6 kol. Tomasz Lewandowski podczas analizy przypadku

FIW-17_2016 08Fot. 7 Uczestnicy FIW-17/2016 podczas zajęć warsztatowych

Z uwagi na trudności interpretacyjne zapisów prawnych, dotyczących:

  • wykorzystania w dochodzeniach popożarowych sprawdzeń instalacji elektrycznej, obejmujących oględziny i próby, których efektem końcowym są protokoły;
  • montowania kominków w obiektach użyteczności publicznej;
  • odległości przewodów kominowych od palnych elementów konstrukcyjnych budynku; trzech członków stowarzyszenia w trakcie zajęć zaprezentowało analizę prawną tych zagadnień, w celu ich szczegółowego przedyskutowania na forum warsztatowym.

FIW-17_2016 04Fot. 8 kol. Grzegorz Lisik podczas prelekcji  o prawnych aspektach instalowania kominków opalanych drewnem w obiektach użyteczności publicznej

FIW-17_2016 05Fot. 9 Prelekcja kol. Jacka Jaworskiego na temat aspektów wykorzystania protokołów ze sprawdzeń instalacji elektrycznej w ustalaniu przyczyny powstania pożaru

FIW-17_2016 06Fot. 10 Prelekcja kol. Roberta Brzezińskiego dotycząca analizy zmian w aktach prawnych, na przestrzeni kilkudziesięciu lat, w zakresie wymaganej odległości palnych elementów konstrukcyjnych budynków od przewodów kominowych

Na zakończenie warsztatów zaświadczenia uczestnictwa w dwudniowym spotkaniu wręczył kol. Piotr Guzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz kol. Tomasz Lewandowski – członek Zarządu Głównego PTEDP.

FIW-17_2016 09Fot. 11 Wręczanie zaświadczeń uczestnictwa w warsztatach FIW-17/2016

Podziękowania
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych dziękuje kolegom Tomaszowi Lewandowskiemu i Mariuszowi Wójcikowi za zorganizowanie, po raz trzeci na terenie województwa lubuskiego, warsztatów szkoleniowych z dochodzeń popożarowych dla biegłych sądowych i ekspertów – członków stowarzyszenia.

Organizatorzy warsztatów FIW-17/2016 składają serdecznie podziękowania dla wszystkich osób dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania biegłych i ekspertów z dochodzeń popożarowych, jak również prelegentom, za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji i wykładów.

Opracował: Zbigniew Kwiatkowski