Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Warsztaty FIW-09/2012

Ustalenie przyczyn pożarów na terenach leśnych
Przypadki szczególne postępowań w sprawie pożarów

W dniach 20-21 kwietnia 2012 r. w Borne Sulinowo, województwo zachodniopomorskie odbyły się dziewiąte warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-09/2012, które zorganizowano w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Tematem pierwszego dnia warsztatów było “Ustalenie przyczyn pożarów na terenach leśnych“, natomiast drugi dzień poświęcono na “Przypadki szczególne postępowań w sprawie pożarów“.

Warsztaty_FIW_09-2012 01

Fot.1 Uczestnicy FIW-9/2012 podczas obrad (R. Brzeziński)

Warsztaty_FIW_09-2012 05

Ryc.1 Przyczyny pożarów lasów w Polsce w 2011 roku (Maciej Lipka RDLP Szczecin)

Głównym tematem warsztatów były przyczyny pożarów na terenach leśnych i wykład inauguracyjny w tym zakresie przedstawił Tomasz Sawicki (PTEDP). Zagadnienia dotyczące prędkości rozprzestrzeniania się pożaru na terenach leśnych w zależności od warunków atmosferycznych, topograficznych oraz warunków wilgotności ściółki i drzewostanu, przedstawił Rajmund Dargas (PTEDP).
Kolejne wystąpienia należały do przedstawicieli Lasów Państwowych. Podstawy oceny stopnia zagrożenia pożarowego w lasach  przedstawił Maciej Lipka (Naczelnik p.poż. w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie). A analizę stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie RDLP Szczecinek za lata 2006 -2012 r. przedstawił Wiesław Kostrzewa (RDLP w Szczecinku). Natomiast przedstawiciele Lasów Państwowych z nadleśnictw: Czarnobór, Drawsko Pomorskie i Tychowo, zapoznali uczestników warsztatów ze: szczególnymi przypadkami pożarów, charakterystyką warunków w jakich pożary powstawały oraz sposób prowadzenia dochodzenia popożarowego zmierzającego do ustalenia przyczyny pożarów w lasach.

Warsztaty_FIW_09-2012 02

Fot. 2 Uczestnicy FIW 09/2012 – prelekcja przedstawiciela RDLP Szczecin (R. Brzeziński)

Drugi dzień warsztatów zapoczątkował kol. Zbigniew Kwiatkowski  (PTEDP) przedstawiając temat praktycznych aspektów konstruowania opinii w połączeniu z case study – skorelowanie zasad teoretycznych z elementami dokładności procesowej.
Swoje wystąpienie tego dnia miał również kolejny zaproszony gość Pan Dariusz Trzciński (Prezes Kolei Bałtyckiej S.A. w Szczecinie), którego prezentacja dotyczyła „Stanu eksploatowanego taboru kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań i zabezpieczeń eliminujących zagrożenie pożarowe na szlakach śródleśnych”. Dzięki temu wykładowi uczestnicy zapoznali się m. in. z najnowszymi rozwiązaniami  w zakresie układów hamulcowych wózków wagonowych oraz wpływem tych rozwiązań na poprawę zagrożenia pożarowego.

Warsztaty_FIW_09-2012 04

Fot. 3 Uczestnicy FIW 09/2012 – prelekcja Prezesa Kolei Bałtyckiej S.A. (R. Brzeziński)

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja przygotowana przez kolegę Romana Artyńskiego (PTEDP), który rozwiał wątpliwości dotyczące przyczyn powstawania pożarów w lasach od promieni słonecznych przechodzących przez szkło butelkowe. Badania naukowe prowadzone w tym zakresie potwierdziły, że ta przyczyna pożaru w lasach to mit.
Ponadto uczestnicy warsztatów omówili ciekawe przypadki z prowadzonych przez siebie dochodzeń popożarowych. Kolega Wojciech Bastek (PTEDP) omówił „Pożar elewacji zewnętrznej budynku ZL III”. Michał Badach (KM PSP w Lublinie) „Pożar linii technologicznej nr 1 stacji termicznego suszenia osadów odwodnionych oczyszczalni ścieków Hajdów MPWIK w Lublinie sp. z o.o. w dniu 20 maja 2009 r.” a Mariusz Plak (PTEDP) „Analizę zdarzenia z udziałem butli na propan-butan”.
W ostatnim punkcie spotkania kol. Piotr Guzewski przedstawił informację z działalności statutowej PTEDP a kol. Tomasz Sawicki omówił zasady nadawania uprawnień eksperta z zakresu dochodzeń popożarowych Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.
W warsztatach udział wzięły 23 osoby reprezentujące środowisko biegłych sądowych i ekspertów z zakresu dochodzeń popożarowych. Na zakończenie warsztatów zaświadczenie uczestnictwa w dwudniowym spotkaniu wręczył kol. Piotr Guzewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych oraz Viceprezes kol. Zbigniew Kwiatkowski z inicjatywy którego doszło do zorganizowania tych warsztatów.

Warsztaty_FIW_09-2012 03

Fot. 4 Uczestnicy warsztatów 9/2012 (R. Brzeziński)

Podziękowania

Organizatorzy warsztatów FIW 09/2012 składają serdecznie podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania ekspertów z dochodzeń popożarowych. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem mgr. inż. Sławomira Cichonia – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, st. bryg. mgr. inż. Henryka Cegiełki Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie oraz mł. bryg. mgr inż. Jacka Jagodzkiego Naczelnika Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie.

Dziękujemy także prelegentom, za przygotowanie merytorycznych i ciekawych prezentacji.

Opracował: Zbigniew Kwiatkowski