Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Warsztaty FIW-08/2011

Ocena prawno-karna pożarów
Opiniowanie w świetle teorii i prawa procesowego oraz specyficznych potrzeb organów procesowych
Restytucja mienia po pożarach

W dniach 2-3 grudnia 2011 r. w Łodzi odbyły się kolejne, ósme warsztaty z dochodzeń popożarowych połączone z seminarium zorganizowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Tematyką części seminaryjnej były podstawy prawne opiniowania oraz oczekiwania organów procesowych w zakresie opinii przygotowywanych przez biegłych z zakresu pożarnictwa. Ocenę prawno-karną pożarów, w tym wyjaśnienie głównych problemów wynikających z interpretacji artykułu 163 §1 kk przedstawił prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit. Opiniowanie w świetle teorii i prawa procesowego omówił dr Radosław Olszewski.

Kolejne referaty były poświęcone opiniom biegłych występujących w sprawach o pożary z punktu widzenia specyficznych potrzeb organów procesowych. Ze strony Sądu Najwyższego stanowisko przedstawił dr Dariusz Świecki oraz potrzeby ze strony Policji przedstawił dr Krzysztof Gieburowski.

Kolejne wystąpienie autorstwa doświadczonych wykładowców ze Szkoły Policji w Pile pp. podinsp. Wojciecha Thiel oraz podinsp. Zbigniewa Bogusza dotyczyło roli biegłych podczas procesowych oględzin miejsca pożaru.

Na zakończenie seminarium zastępca komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Piotr Guzewski przedstawił wprowadzenie do zagadnienia etyki biegłego. Temat ten będzie kontynuowany na kolejnym spotkaniu. Docelowo członkowie Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych zamierzają opracować i przyjąć własny kodeks etycznego postępowania biegłego występującego w sprawach o pożary.

W części warsztatowej spotkania uczestnicy zapoznali się z zakresem oraz zadaniami restytucji mienia po pożarach. Zagadnienia te zaprezentowali uczestnikom warsztatów pp. Artur Oczkowski oraz Dariusz Kurowski z polskiego przedstawicielstwa firmy Belfor. Jak się okazało zdarza się, że przyczyna pożaru, której nie udało się określić podczas procesowych oględzin miejsca zdarzenia uwidacznia się podczas zabiegów przywracania obiektu/urządzenia do stanu sprzed zdarzenia. Tym samym dla eksperta/biegłego jest to kolejna, cenna możliwość ustalenia okoliczności, które doprowadziły do powstania pożaru.

Zainteresowanie spotkaniem seminaryjno-warsztatowym, pomimo grudniowej przedświątecznej aury, było wyjątkowo duże. Chęć udziału zgłosiło 37 osób, ostatecznie w seminarium oraz warsztatach udział wzięły 33 osoby, w tym również studenci UŁ – członkowie Studenckiego Koła Kryminalistycznego działającego pod opieką prof. Bogusława Sygita.

Warsztaty_FIW_08-2011 01

Fot.1. Uczestnicy spotkania seminaryjno-warsztatowego FIW-08/2011

Warsztaty_FIW_08-2011 02

Fot. 2 Uczestnicy spotkania seminaryjno-warsztatowego FIW-08/2011

Warsztaty_FIW_08-2011 03

Fot. 3 Otwarcie warsztatów FIW-08/2011 – Piotr Guzewski

Warsztaty_FIW_08-2011 04

Fot. 4 Ocena prawno-karna pożarów – prof. zw. dr hab. Bogusław Sygit, UŁ

Warsztaty_FIW_08-2011 05

Fot. 5 Opiniowanie w świetle  teorii i prawa procesowego – dr Radosław Olszewski, UŁ

Warsztaty_FIW_08-2011 06

Fot. 6 Dyplom z podziękowaniem dla prelegenta za przygotowanie i wygłoszenie referatu

Warsztaty_FIW_08-2011 07

Fot. 7 Rola biegłych w toku oględzin miejsca pożaru – podinsp. Wojciech Thiel, SP w Pile

Warsztaty_FIW_08-2011 08

Fot. 8 Uczestnicy spotkania seminaryjno-warsztatowego FIW-08/2011

Warsztaty_FIW_08-2011 16

Fot. 9 Opinie biegłych w sprawach o pożary z perspektywy Policji – dr Krzysztof Gieburowski, KMP Poznań

Warsztaty_FIW_08-2011 09

Fot. 10 Etyka biegłych – Piotr Guzewski, SA PSP Poznań

Warsztaty_FIW_08-2011 10

Fot. 11 Opinie biegłych w sprawach o pożary z perspektywy Sądu Najwyższego – dr Dariusz Świecki, SN

Warsztaty_FIW_08-2011 11

Fot. 12 Uroczyste wręczenie dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych prof. zw. dr. hab. Bogusławowi Sygitowi

Warsztaty_FIW_08-2011 12

Fot. 13 Uroczyste wręczenie dyplomu członka honorowego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych prof. zw. dr. hab. Bogusławowi Sygitowi

Warsztaty_FIW_08-2011 13

Fot. 14 Restytucja mienia po pożarach, Belfor Polska Sp. z o.o.

Warsztaty_FIW_08-2011 14

Fot. 15 Warsztaty w przedstawicielstwie firmy Belfor Polska Sp. z o.o.

Warsztaty_FIW_08-2011 15

Fot. 16 Restytucja mienia po pożarach – Dariusz Kurowski, Belfor Polska Sp. z o.o.

Opracował: Piotr Guzewski