Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Warsztaty FIW-05/2010

W dniach 23-24 kwietnia 2010 r. w m. Miłków k. Jeleniej Góry odbyły się piąte warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-05/2010. Organizatorem warsztatów była Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu. Spotkanie poświęcone było “Zasadom konstruowania opinii biegłego” oraz “Współczesnym metodom zabezpieczeń obiektów zabytkowych na przykładzie Świątyni Wang“.

Warsztaty FIW-05_2010 03

Fot. 1 Uczestnicy FIW 05/2011 podczas obrad

Warsztaty FIW-05_2010 01

Fot. 2 Analiza zabezpieczeń p.poż. w Świątyni Wang

Głównym tematem warsztatów były zasady sporządzania opinii biegłego. Podczas spotkania omówiono najczęstsze problemy związane z konstruowaniem opinii przez biegłych. Oczekiwania organów procesowych odnośnie opinii oraz ogólne uwagi do opinii biegłych przedstawił zaproszony na spotkanie warsztatowe gość – prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze p. Adam Kurzydło. Zagadnienia dotyczące procesowych oględzin miejsca pożaru przedstawił kolejny gość asp. sztab. Wacław Lesik – kierownik Ogniwa Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Wieczór został wypełniony prezentacją filmów, których tematyka poruszała problemy związane z dochodzeniami popożarowymi oraz podpaleniami. Z trzech przygotowanych na spotkanie filmów zaprezentowane zostały dwa:
1) Nieustająca walka z podpalaczami (Waging war on arson) – 43 min., dok., USA.
2) Samospalenie – Prawda czy fikcja (Spontaneous human combustion – Is it real?) – 48 min., dok., USA.

Drugiego dnia uczestnicy warsztatów w ramach modułu zajęciowego case study prezentowali oraz omawiali szczególne przypadki z prowadzonych przez siebie dochodzeń popożarowych.
W kolejnym punkcie spotkania kol. Tomasz Sawicki przedstawił uczestnikom stan realizacji przedsięwzięcia związanego z wydawnictwem specjalistycznym przygotowywanym w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP w Warszawie.

Warsztaty FIW-05_2010 04

Fot. 3 Uczestnicy FIW 05/2011 – prezentacje case study

W warsztatach udział wzięło 18 osób reprezentujących środowisko biegłych i ekspertów z zakresu dochodzeń popożarowych. Na zakończenie warsztatów zaświadczenie uczestnictwa w dwudniowym spotkaniu wręczył Piotr Guzewski – Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Robert Brzeziński – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Bolesławcu.

Warsztaty FIW-05_2010 02

Fot. 4 Uczestnicy warsztatów FIW 05/2011

Podziękowania

Organizatorzy piątych warsztatów FIW 05/2010 składają serdecznie podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, dzięki którym możliwe było zrealizowanie spotkania ekspertów z dochodzeń popożarowych. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem mł. bryg. mgr. inż. Jerzego Sładczyka – Komendanta Miejskiego PSP w Jeleniej Górze za pomoc w organizacji warsztatów i zaproszenie merytorycznych prelegentów.
Dziękujemy uczestnikom za zainteresowanie i udział w tym owocnym spotkaniu.

Piotr Guzewski