Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Warsztaty FIW-01/2008

W dniu 19 kwietnia 2008 r. w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie warsztatowe z zakresu dochodzeń popożarowych pod hasłem „Wymieniamy się doświadczeniami”. W spotkaniu wzięło udziału 15 uczestników reprezentujących jednostki organizacyjne PSP, szkoły PSP, a także podmioty prywatne. Część z uczestników na co dzień pełni obowiązki biegłych przy Sądach Okręgowych, gdzie opiniują sprawy dotyczące pożarów.

Warsztaty FIW-01_2008 11

Fot. 1 Uczestnicy warsztatów FIW-01/2018

Spotkanie odbyło się zgodnie z planem w godzinach od 10:00 do 17:00. Organizatorzy przygotowali dla uczestników cenne materiały szkoleniowe. Każdy z uczestników po warsztatach otrzyma m.in. zestaw płyt DVD z pierwszego praktycznego kursu z dochodzeń popożarowych przeprowadzonego przez Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu przy współudziale specjalistów z Arson Task Force z hrabstwa Northumberland z Wielkiej Brytanii (3-7 września 2007 r.). Wymiana doświadczeń i materiałów szkoleniowych na tego typu spotkaniach to jedna z dróg poprawy indywidualnego warsztatu pracy i tym samym jakości prowadzonych dochodzeń popożarowych.

Spotkanie odbyło się zgodnie z zapowiedziami przekazanymi uczestnikom konferencji nt.: ”Badanie przyczyn powstawania pożarów”, która miała miejsce 29-30 listopada 2007 r. i było pierwszym z cyklu zaplanowanych spotkań. W przyszłości przewiduje się organizację dwóch spotkań warsztatowych w ciągu roku, po jednym spotkaniu na wiosnę i na jesieni.   Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w warsztatach z dochodzeń popożarowych organizowanych w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

Warsztaty FIW-01_2008 01 Warsztaty FIW-01_2008 02 Warsztaty FIW-01_2008 03 Warsztaty FIW-01_2008 04 Warsztaty FIW-01_2008 05 Warsztaty FIW-01_2008 06 Warsztaty FIW-01_2008 07 Warsztaty FIW-01_2008 08 Warsztaty FIW-01_2008 09