Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

 

Piotr Guzewski Prezes +48 664 133 738
Robert Brzeziński Wiceprezes +48 601 555 351
Jacek Gawroński Wiceprezes +48 694 415 275
Zbigniew Kwiatkowski Wiceprezes +48 509 695 385
Marek Koszela Sekretarz +48 668 018 477
Tomasz Lewandowski Członek +48 795 511 402

Od lewej: T. Lewandowski, Z. Kwiatkowski, P. Guzewski, R. Brzeziński, J. Gawroński

Komisja Rewizyjna
Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
Marek Bukato Przewodniczący
Wojciech Bastek Z-ca Przewodniczącego
Marek Poterek Członek

Od lewej: W. Bastek, M. Bukato, M. Poterek