Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Władze Stowarzyszenia

 
Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

 

Tomasz Wiśniewski Prezes +48 601 939 974
Robert Brzeziński Wiceprezes +48 601 555 351
Przemysław Berus Wiceprezes +48 512 436 940
Jacek Jagodzki Wiceprezes +48 609 799 690
Marek Koszela Sekretarz +48 668 018 477

Od lewej: M. Koszela, J. Jagodzki, P. Berus, R. Brzeziński, T. Wiśniewski

 
Komisja Rewizyjna
Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
Marek Bukato Przewodniczący
Roman Artyński Z-ca Przewodniczącego
Marek Poterek Członek