Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Sprawozdawczość

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKSPERTÓW DOCHODZEŃ POPOŻAROWYCH W ROKU 2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKSPERTÓW DOCHODZEŃ POPOŻAROWYCH W ROKU 2017

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKSPERTÓW DOCHODZEŃ POPOŻAROWYCH W ROKU 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKSPERTÓW DOCHODZEŃ POPOŻAROWYCH W KADENCJI 2010-2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKSPERTÓW DOCHODZEŃ POPOŻAROWYCH W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKSPERTÓW DOCHODZEŃ POPOŻAROWYCH W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKSPERTÓW DOCHODZEŃ POPOŻAROWYCH W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKSPERTÓW DOCHODZEŃ POPOŻAROWYCH W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY PTEDP W ROKU 2011

 

 

Plany pracy

Plan Pracy Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych na rok 2019

Plan Pracy Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych na rok 2018

Plan Pracy Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych na rok 2017

Plan Pracy Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych na rok 2016

Plan Pracy Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych na rok 2015

Plan Pracy Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych na rok 2014

Plan Pracy Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych na rok 2013

Plan Pracy Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych na rok 2012

Plan Pracy Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych na rok 2011