Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Składki członkowskie

Wysokość składki członkowskiej wynosi 150,00 zł rocznie płatne jednorazowo
do dnia 31 stycznia lub w dwóch równych częściach w terminie do 31 stycznia i 31 lipca

 

Jednorazowa opłata wpisowa dla osób wstępujących do PTEDP wynosi 200,00 zł

 

UWAGA !!!
Przy dokonywaniu wpłat prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz okres za jaki jest opłacana składka.

 

Płatności należy dokonywać na konto:

Alior Bank 55 2490 0005 0000 4500 4361 6990
Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
61-806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8