Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

O nas

W dniu 24 kwietnia 2010 roku w Karpaczu woj. dolnośląskie grupa biegłych sądowych z zakresu pożarnictwa i strażaków Państwowej Straży Pożarnej na zebraniu założycielskim powołała do życia stowarzyszenie pod nazwą:

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

z siedzibą w Poznaniu.

Tym samym został zrealizowany wniosek osób, które od lat cyklicznie brały udział w warsztatach z dochodzeń popożarowych (FIW 01/05) organizowanych przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu i jej z-cę komendanta st. bryg. mgr inż. Piotra Guzewskiego.

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w Karpaczu wybrali Zarząd Główny Towarzystwa w składzie:

 1. Piotr Guzewski – Prezes,
 2. Jacek Gawroński – Wiceprezes ds. finansowych,
 3. Zbigniew Kwiatkowski – Wiceprezes,
 4. Tomasz Sawicki – Wiceprezes,
 5. Robert Brzeziński – Sekretarz,

oraz komisję rewizyjną w składzie:

 1. Marek Bukato – Przewodniczący,
 2. Wojciech Bastek – Członek,
 3. Jacek Wiśniewski – Członek.

30 sierpnia 2010 roku Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy w Poznaniu dokonał rejestracji Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000363875.

Z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia, Zarząd Główny Towarzystwa przystąpił do intensywnej pracy. Podjęto wiele uchwał organizacyjnych i przyjęto szczegółowy plan pracy. W najbliższym czasie Towarzystwo planuje m.in.:

 • zorganizowanie w Poznaniu siódmych warsztatów z dochodzeń popożarowych (FIW-07),
 • przygotowanie materiału do wydania przez Centralne Laboratorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji monografii dot. problematyki dochodzeń popożarowych,
 • nadawanie członkom Towarzystwa posiadającym odpowiednie kwalifikacje formalne i merytoryczne specjalności: eksperta  lub specjalisty Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych,
 • zorganizowanie i prowadzenie własnego biura ekspertyz o charakterze naukowym, badawczym, technicznym i szkoleniowym.
 • wydawanie własnego periodyku poruszającego problematykę dochodzeń popożarowych,
 • nawiązanie kontaktu z europejskimi organizacjami i ośrodkami zajmującymi się dochodzeniami popożarowymi.