Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Opłaty członkowskie

Zarząd Główny PTEDP przypomina wszystkim członkom Stowarzyszenia
o terminowym opłaceniu składek za rok 2016

Wysokość składek nie uległa zmianie i wynosi 150,00 zł płatne jednorazowo do dnia 30 stycznia lub w dwóch równych częściach w terminie do 30 stycznia i 31 lipca 2016 r.

 


 

UWAGA !!! Przy dokonywaniu wpłat prosimy o dokładne podanie imię, nazwisko oraz adres

 

Płatności należy dokonywać na konto:

Alior Bank 55 2490 0005 0000 4500 4361 6990
Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych
60-789 Poznań, ul. Iłłakowiczówny 15