Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Kalendarium

Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych (PTEDP)

Polish Association of Fire Investigators
(PAFI)
Rok założenia 2010
2016
19-20 listopada
W Zbąszynku i Kolesinie, województwo lubuskie, odbyły się siedemnaste warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-17/2016 po hasłem przewodnim “Analiza przypadków postępowań prowadzonych w sprawach o pożary“.
2016
08-09 kwietnia
W Słupsku woj. pomorskie odbyły się warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW-16/2016 po hasłem przewodnim “Ofiary śmiertelne pożarów“.
2015
23-25 października
W Kalsku woj. lubuskie odbyły się warsztaty z dochodzeń popożarowych FIW 15/2015 po hasłem przewodnim “Zagrożenia pożarowe w przemyśle drzewnym“.
2015
11-12 kwietnia
Odbył się I Zjazd członków PTEDP, którego głównym celem było podsumowanie pięcioletniej działalności Towarzystwa oraz wybory nowych władz.
2014
26-27 września
Odbyły się warsztaty FIW 14/2014 pod hasłem: „Pożary oraz wybuchy w pojazdach silnikowych”.
2014
lipiecPTEDP_okladka3_01
Ukazał się Zeszyt Nr 3 „Pożary pojazdów mechanicznych. Analiza przypadków.” Wydawnictwo ukazało się nakładem PTEDP.
2014
12-13 kwietnia
Odbyły się warsztaty FIW 13/2014 pod hasłem: „Zagrożenia pożarowe w przemyśle papierniczym”.
2013
18-20 października
Współorganizowanie z Komendą Wojewódzką PSP w Gorzowie Wielkopolskim warsztatów FIW 12/2013 pod hasłem: „Współpraca ekspertów z organami procesowymi”.
2013
lipiecOkladka01a
Ukazał się Zeszyt Nr 2 „Istota przestępnego pożaru w świetle orzecznictwa sądowego”. Wydawnictwo ukazało się nakładem PTEDP.
2013
12-13 kwietnia
Współorganizowanie ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu warsztatów FIW 11/2013 pod hasłem: „Kryminalistyka w procesie wykrywczym przestępstw związanych z pożarami”.
2012
23-24 listopada
Współorganizowanie ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu warsztatów FIW 10/2012 pod hasłem: „Ustalanie przyczyn pożarów w pojazdach mechanicznych”.
2012
lipiecmonografia
Nakładem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ukazała się w sprzedaży publikacja pt. „Wybrane zagadnienia z problematyki dochodzeń popożarowych”. Wydawnictwo stanowi zbiór artykułów przygotowanych przez praktyków, w większości strażaków Państwowej Straży Pożarnej, wśród których są biegli sadowi z zakresu pożarnictwa oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.
2012
czerwiecokladka_zeszyt1
Ukazał się Zeszyt Nr 1 „Problemy ustalania przyczyn pożarów – Analiza przypadków”. Wydawnictwo ukazało się nakładem PTEDP.
2012
20-21 kwietnia
Współorganizowanie ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu warsztatów FIW 09/2012 pod hasłem: „Ustalanie przyczyn pożarów na terenach leśnych. Przypadki szczególne postępowań w sprawie pożarów”.
2011
02-03 grudnia
Współorganizowanie ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu warsztatów FIW 08/2011 pod hasłem: „Podstawy prawne opiniowania oraz oczekiwania organów procesowych w zakresie opinii przygotowywanych przez biegłych z zakresu pożarnictwa”.
2011
10 czerwca
Uruchomienie strony internetowej Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych – www.ptedp.pl
2011
kwiecieńPP4-2011
Przygotowanie przez członków PTEDP materiałów do wydania Przeglądu Pożarniczego Nr 4/2011, którego tematyką wiodącą były dochodzenia popożarowe. Członkowie PTEDP przygotowali oraz pilotowali przygotowanie następujących artykułów:

 1. R. Brzeziński, Z. Kwiatkowski: Co ustala komendant powiatowy?
 2. T. Sawicki: Dużo ustaleń – mało danych
 3. P. Janik: Po pożarze – wyciąganie wniosków na przyszłość
 4. P. Guzewski: Standardy dochodzeń
 5. D. Myers: Jak to robią w Northumberland?
 6. A. Staszak: Z perspektywy prokuratora
 7. R. Włodarczyk: Policyjny ogląd pożaru
 8. B. Sygit: Kiedy pożar jest przestępstwem?
 9. T. Sawicki: Z kroniki najtragiczniejszych pożarów – Kaskada doświadczeń
2011
26-27 marca
Współorganizowanie ze Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu warsztatów FIW 07/2011 pod hasłem: „Ofiary śmiertelne w pożarach. Zakres badań kryminalistycznych oraz toksykologicznych”.

Kontynuowanie prac nad opracowaniem monografii – prace redakcyjne.

Zakończenie prac nad przygotowaniem projektu projektu Regulaminu nadawania uprawnień eksperta i specjalisty z zakresu dochodzeń popożarowych Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

Rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad utworzeniem Biura Ekpertyz Popożarowych PTEDP.

2010
26 listopada
Włączenie się członków PTEDP do organizacji warsztatów FIW 06/2010 pod hasłem:

 1. Możliwości badawczo-analityczne CLK KGP w Warszawie w zakresie badań przyczyn pożarów”.
 2. Kompetencje i metodologia pracy biegłego sądowego – Pierwszy Kongres Nauk Sądowych”.

Podjęcie współpracy z Instytutem Naukowym Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie współpracy w zakresie przygotowania monografii o tematyce dotyczącej dochodzeń popożarowych.

Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu Regulaminu nadawania uprawnień eksperta i specjalisty z zakresu dochodzeń popożarowych Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

2010
30 sierpnia
Stowarzyszenie: Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych zostało  wpisane postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej:
Numer pozycji rejestru (numer KRS):    0000363875
Data i godzina dokonania wpisu:           30.08.2010  13:49:42
Numer wpisu w pozycji rejestru             1
2010
24 kwietnia
W Miłkowie k. Karpacza, woj. dolnośląskie, w ramach warsztatów FIW 05/2010, odbyło się założycielskie zebranie osób pragnących utworzyć Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych. W zebraniu udział wzięło 16 osób. Lista członków założycieli:

 1. Roman Artyński
 2. Wojciech Bastek
 3. Robert Brzeziński
 4. Marek Bukato
 5. Jacek Chwiłkowski
 6. Rajmund Dargas
 7. Jacek Gawroński
 8. Piotr Guzewski
 9. Jerzy Kasicki
 10. Zbigniew Kwiatkowski
 11. Robert Nowakowski
 12. Tomasz Sawicki
 13. Jerzy Sładczyk
 14. Mateusz Szcześniak
 15. Marta Targosz
 16. Jacek Wiśniewski
2008
19 kwietnia
Organizacja w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pierwszego spotkania osób zainteresowanych uczestnictwem w cyklicznych warsztatach.
2007
29-30 listopada
Ponowienie wniosku przez uczestników międzynarodowej konferencji „Research into the Causes of Fire” dotyczącego powołania do życia stowarzyszenia ekspertów zajmujących się dochodzeniami popożarowymi.
2005
29-30 września
Pierwszy wniosek uczestników międzynarodowej konferencji „Research into the Causes of Fire” dotyczący powołania do życia stowarzyszenia ekspertów zajmujących się dochodzeniami popożarowymi.

2007

29-30 listopada