Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

RODO – Informacja o szkoleniu

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU SZKOLENIA Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

W dniu …………………………. Pan/Pani ……………………………….. , która przetwarza dane osobowe w ramach swoich zadań w Polskim Towarzystwie Ekspertów Dochodzeń Popożarowych wzięła udział w „Szkoleniu z ochrony danych osobowych” zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności:

  • ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych,
  • innych przepisów Unii oraz przepisów polskich o ochronie danych osobowych,
  • zapisów Polityki Prywatności PTEDP .

 

…………………………………………….….……
 (czytelny podpis osoby szkolonej)

……………………………………………………………
 (czytelny podpis prowadzącego szkolenie)