Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Program warsztatów FIW-18/2017

Leżajsk, 8-9 kwietnia 2017 r.

 

OFIARY ŚMIERTELNE POŻARÓW – cd.
ANALIZA PRZYPADKÓW POSTĘPOWAŃ PROWADZONYCH W SPRAWACH O POŻARY

8 kwietnia 2017 r. (sobota)
08.00 – 08.45 ŚNIADANIE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
08.45 – 09.00 Otwarcie warsztatów
kol. Romuald Parobek oraz kol. Piotr Guzewski
09.00 – 12.00 Zwiedzanie Muzeum Prowincji oraz Bazyliki OO Bernardynów w Leżajsku
Mały koncert organowy
kol. Romuald Parobek
12.00 – 13.00 PRZERWA OBIADOWA
13.00 – 14.30 Ofiary śmiertelne w pożarach
nadkom. lek. med. Maciej Kaniewski
14.30 – 15.00 Śmierć w pożarze – przypadek z ofiarą śmiertelną – analiza
kol. Romuald Parobek
15.00 – 15.15 PRZERWA
15.15 – 17.45 Identyfikacja urządzeń i materiałów wybuchowych
Zabezpieczenie śladów na miejscu oględzin
Tomasz Goleniowski, EOD TECH
17.45 – 18.00 PRZERWA
18.00 – 18.30 Prace niebezpieczne pod względem pożarowym jako przyczyna pożarów
kol. Marek Poterek
18.30 – 19.00 PRZERWA
19.00 – 22.00 UROCZYSTA KOLACJA
Spotkanie członków PTEDP – podsumowanie roku 2016; plan pracy na rok 2017; dyskusja na temat działalności Stowarzyszenia; wolne wnioski i propozycje
9 kwietnia 2017 r. (niedziela)
08.00 – 09.00 ŚNIADANIE
09.00 – 10.00 Eksperyment procesowy w ustaleniu okoliczności zgonu ofiary pożaru
kol. Michał Badach
10.00 – 12.30 Prezentacje przypadków szczególnych postępowań prowadzonych w sprawach o pożary
Członkowie PTEDP
12.30 – 12.45 ROZDANIE ZAŚWIADCZEŃ – ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW
13.00 – 14.00 OBIAD

Uwaga! Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu warsztatów.