Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Program warsztatów FIW-17/2016

Kolesin, 19-20 listopada 2016 r.

 

ANALIZA PRZYPADKÓW POSTĘPOWAŃ PROWADZONYCH W SPRAWACH O POŻARY

19 listopada 2016 r. (sobota)
10.00 – 10.15 Otwarcie warsztatów
kol. Tomasz Lewandowski i Mariusz Wójcik
kol. Piotr Guzewski
10.15 – 14.00 Prezentacja przypadków szczególnych postępowań prowadzonych
w sprawach o pożary – analiza i dyskusja –
członkowie PTEDP
14.00 – 15.00 PRZERWA OBIADOWA
15.00 – 16.30 Spotkanie członków PTEDP – wspólna dyskusja na temat działalności Stowarzyszenia, wolne wnioski i propozycje
16.30 – 16.45 PRZERWA
16.45 – 18.30 Prezentacja przypadków szczególnych postępowań prowadzonych
w sprawach o pożary – analiza i dyskusja cd. –
członkowie PTEDP
18.30 – 19.00 PRZERWA
19.00 – 23.00 UROCZYSTA KOLACJA
20 listopada 2016 r. (niedziela)
9.00 – 12.30 Prezentacja przypadków szczególnych postępowań prowadzonych
w sprawach o pożary – analiza i dyskusja cd.
– członkowie PTEDP
12.30 – 12.45 ROZDANIE ZAŚWIADCZEŃ – ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW
13.00 – 14.00 OBIAD

Uwaga!  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu warsztatów.