Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Posiedzenie Zarządu Głównego PTEDP

Posiedzenie Zarządu luty 2016W dniach 26 – 27 lutego 2015 roku w Poznaniu, w siedzibie stowarzyszenia, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych.

W zebraniu brało udział pięciu członków Zarządu w osobach: Piotr Guzewski, Zbigniew Kwiatkowski, Tomasz Lewandowski, Robert Brzeziński i Jacek Gawroński.

W trakcie posiedzenia omówiono następujące zagadnienia oraz podjęto następujące uchwały dotyczące działalności merytorycznej:

 1. Przedstawienie Planu posiedzenia ZG PTEDP.
 2. Przedłożenie protokołu z ostatniego spotkania członków Zarządu PTEDP oraz analiza realizacji zadań.
 3. Przedstawienie oraz analiza przez ZG PTEDP sprawozdania z działalności merytorycznej za 2015 r.
 4. Przedstawienie ZG PTEDP i omówienie sprawozdania z działalności finansowej za rok 2015.
 5. Przedłożenie oraz omówienie sprawozdania finansowego sporządzonego przez księgową PTEDP. Przyjęto sprawozdania finansowego na drodze uchwały.
 6. Omówienie zadań do realizacji w roku 2016. Przyjęto planu pracy Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, z którym można zapoznać się TUTAJ.
 7. Przedłożenie informacji ZG PTEDP o zaległościach w składkach oraz analiza wniosków w tej sprawie zmierzających do wykluczenia osób z największymi zaległościami, po ostatecznym pisemnym wezwaniu do zapłaty.
 8. Rozpatrzenie wniosków złożonych przez kandydatów na członków PTEDP, podjęcie uchwał w tym zakresie.
 9. Rozpatrzenie wniosku członka stowarzyszenia o nadanie uprawnień eksperta PTEDP, podjęcie uchwały w tym zakresie.
 10. Omówienie stanu organizacji warsztatów wiosennych.
 11. Strona internetowa PTEDP – funkcjonowanie i plany na przyszłość dotyczące strony merytorycznej i funkcjonalnej. Przedstawienie nowego wyglądu strony oraz jej funkcjonalności.
 12. Rozliczenie rozchodu zeszytów wydanych sumptem PTEDP. Nawiązanie współpracy z księgarnią techniczną w zakresie pośrednictwa w sprzedaży zeszytów będących w dyspozycji PTEDP.
 13. Propozycje wydawnicze na rok 2016 – Zeszyt nr 4 Materiały pokonferencyjne – zostaną sfinalizowane w przypadku powodzenia organizacji konferencji.
 14. Sprawy organizacyjne:
  • omówiono zagadnienia dot. braku wsparcia finansowego ze strony członków wspierających;
  • przedstawiono tematykę związaną z przetłumaczeniem na język polski normy NFPA921; rozważano możliwość pozyskania środków finansowych na ten cel z funduszy UE.

Na tym posiedzenie członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych zakończono.