Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Opracowanie systemowych rozwiązań

wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne

Projekt realizowany jest przez konsorcjum: Szkoła Główna Służby Pożarniczej jako jednostka wiodąca, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz CYBID sp. Jawna.

Projekt finansowany jest z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju a zakończenie jego realizacji zaplanowano na 2016 rok. Kierownikiem projektu po stronie CNBOP-PIB jest nasz kolega, Prezes Zarządu Głównego PTEDP Piotr Guzewski.

W Polsce od około 20 lat jest poważnie zaniedbany system prowadzenia dochodzeń i śledztw w sprawach związanych z podpaleniami. Sytuacja ta spowodowała potrzebę opracowania systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych. Efektem realizacji projektu będą wyniki badań w skali laboratoryjnej oraz zbliżonej do rzeczywistej wraz z opracowaniem oryginalnych metod zabezpieczenia materiału dowodowego, nadzoru jakości badań próbek zabezpieczonych na pogorzelisku, identyfikacji sprawców w warunkach poligonowych. Celem projektu jest zaprezentowanie jednolitej metodyki prowadzenia dochodzeń popożarowych z wykorzystaniem innowacyjnych technik zweryfikowanych w badaniach laboratoryjnych i poligonowych. Objęte projektem techniki będą perspektywiczne, a szczegółowe wyniki badań prowadzonych nad nimi w testach w skali rzeczywistej będą publikowane w czasopismach i na konferencjach naukowych. Realizacja projektu pozwoli uzyskać system doświadczalny, na podstawie którego wytypowany innowacyjny sposób organizacji dochodzeń popożarowych mógłby być zastosowany w przyszłości w skali technicznej. Ponadto przedstawione techniki innowacyjne w organizacji dochodzeń popożarowych w badaniach poligonowych będą możliwe do zastosowania w warunkach operacyjnych, tj. na pogorzeliskach rzeczywistych pożarów. Taka demonstracja narzędzi technicznych i technologii informatycznych pozwoli na uzyskanie przewagi technologicznej w stosowanej obecnie praktyce gospodarczej i społecznej w zakresie ustalania przyczyn pożaru.

 

Źródło: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji