Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Popożarowych

Metodycznie do pożaru

przegląd_pożarniczy1

Jak poszukiwać śladów pożarowych podczas oględzin miejsca pożaru? Jak je interpretować? Jak konstruować opinię i ją ilustrować? Podejście metodyczne biegłego pozwala na niepodważalne ustalenie lokalizacji ogniska pożaru, a w konsekwencji – jego przyczyny. Pokazujemy je na przykładzie pożaru w budynku mieszkalnym …

Więcej na stronach 34-36 Przeglądu Pożarniczego Nr 3/2014

 

Źródło: Przegląd Pożarniczy

 

Autorzy artykułu są członkami PTEDP